> Trainingen > Besturingstechniek en PLC trainingen

Informatie aanvraag

Allen-Bradley PLC-5
I16 TR-CT-AB-PLC5

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor beginnende Allen-Bradley PLC-5 gebruikers die diepgaande kennis willen opbouwen.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is basiskennis van het programmeren van een Allen-Bradley PLC-5 systeem of vergelijkbare PLC-typen gewenst, maar niet vereist. Kennis op het gebied van PLC-5 onderhoud is tevens bevorderlijk voor een snelle begripsvorming. Ervaren engineers en programmeurs kunnen deze cursus in een korter tijdsbestek volgen.

Globale inhoud

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de functionele mogelijkheden van de Allen-Bradley PLC-5 familie en op welke wijze deze geprogrammeerd kan worden met behulp van het 6200 of AI Series of RSLogix 5* programmeerpakket. Gedetailleerde informatie over de inzetbaarheid van dit PLC-type, communicatie mogelijkheden, stappenbesturing (m.b.v. Grafcet) en regeltechniek worden als onderwerpen behandeld.

Het programmeren, documenteren en on-line monitoring vindt plaats met behulp van de 6200 of AI Series of RSLogix 5* software voor de PC, de zogenaamde Ladder Logistics. De userinterface is vriendelijk van opzet zodat gebruikers geen problemen ondervinden om de basisfuncties van het programmeren te hanteren. Het pakket biedt functietoetsen, helpschermen en vele mogelijkheden tot programmeren, documenteren en testen van een PLC-5 programma. Eenvoudig en snel. Mogelijkheden en technieken worden door de docent belicht.

Trainingsvorm

Al onze trainingen zijn gebaseerd op het model van taakgerichte instructie. Dit model garandeert een naadloze overgang tussen leer- en werksituaties. Tijdens de training voert de deelnemer leertaken uit op realistische applicaties. De nadruk ligt hierbij niet alleen op het opdoen van productkennis maar ook op het leren van taakgebonden vaardigheden. Door te werken aan realistische applicaties, versnellen wij het leerproces en is de gewenste performanceverbetering een feit.

Specifieke inhoud

  De volgende onderwerpen hebben betrekking op de PLC-5
 • Hardware Structuur:
   - De geheugenorganisatie
   - Bestanden
   - Instructies
   - Rapporteren
  1. PLC-5 Familie Algemeen
  2. I/O Structuur
  3. PLC Adapter Mode
  4. PLC Algemeen
  5. PLC Communicatie
  6. Communicatie met Host Computers
  7. Data Tabel en File Structuur
  8. Data Tabel Adressering:
    - Direct/Indirect
    - Indexed
  9. Instructieset PLC-5 Algemeen:
    - Logische instructies
    - Timers en counters
    - Data-manipulation
    - File functies
    - Special functies
    - PID
    - MSG
    - Subroutine functies
  10. Start-up / Shut-down / Fault-routines / STI
  11. Status File
  12. PID Functie en Autotuning
  13. Grafcet Algemeen
  14. Grafcet programmering met PLC-5
  15. Timing Aspecten


  16. De volgende onderwerpen hebben betrekking op het 6200 of AI Series of RSLogix 5* programmeerpakket
  17. MS-DOS functies of Windows functies
  18. Installeren van de software
  19. Selecteren werkprogramma menu
  20. Eigen helpschermen maken
  21. Het Off-line Editor Menu
  22. Het On-line Editor Menu
  23. Het Reporting Menu
  24. PLC Link Diagnostics
  25. Het Program Compare Menu
  26. Het Utility Menu
  27. Het Configuratie menu


Officieel certificaat

Wanneer een deelnemer deze training combineert met de training 'Certified PLC Technician'
ontvangt hij ook een officieel certificaat van PLCopen. De deelnemer is dan een ‘Certified Allen-Bradley PLC Technician’.

Boek deze training gelijktijdig met de training ‘Certified PLC Technician’ en ontvang €300,00 combinatiekorting.Opmerkingen

Wij hebben een drie-daagse cursus PLC-5 Onderhoud met 6200 of AI Series of RSLogix 5* software voor personeel van storing- en onderhoudsdiensten.

* Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw inschrijving duidelijk aan te geven welke software u wenst te gebruiken.

Aantal dagen

4

Allen-Bradley PLC-5: Prijs

1580 (EUR excl. BTW)
Uw prijs na ontvangst van 50% subsidie vanuit de KMO-Portefeuille: € 790.00 (EUR excl. BTW)

Onze prijzen zijn inclusief lesmaterialen, een certificaat en lunch, koffie/thee/fris.

More information

Our open training continues as soon as there is a minimum of 4 and a maximum of 8 participants. If you would like to register for one of our open trainings, select ‘register’ next to the desired date and location to fill in the registration form. You can contact us if you have any questions concerning the schedule.

If you would like to have an in-company training, or if you have other questions, you caninformatie aanvraag

Allen-Bradley PLC-5: Open plaatsen - België

flag Op aanvraag Aanmelden


Wij adviseren tevens:

Allen-Bradley SLC-500.
Allen-Bradley PLC-5.
Allen-Bradley ControlLogix.
Allen-Bradley ControlLogix | Gevorderd programmeren.


email