> Trainingen > Programmeren en databases trainingen

Informatie aanvraag

Visual Basic .NET
P3 TR-PROLAN-VB-.NET

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor ontwikkelaars die al enige ervaring hebben met het programmeren van Visual Basic. Deze ontwikkelaars zullen in staat zijn technische- en bedrijfsoplossingen te ontwikkelen.

Voorkennis

Ervaring met het ontwikkelen van toepassingen met Visual Basic 4.0 (of latere versies) en bekendheid met basic object georiënteerde concepten.

Globale inhoud

Het doel van deze training is ervoor te zorgen dat Microsoft Visual Basic® ontwikkelaars zich de kennis en bekwaamheid eigen maken , die zij nodig hebben bij het ontwikkelen van Microsoft .NET toepassingen door Microsoft Visual Basic® .NET version 7.0. te gebruiken. Visual Basic .NET is een aanmerkelijke upgrade van Visual Basic en bevat een aantal nieuwe kenmerken en framework doelen van de .NET architectuur. Deze veranderingen stellen Visual Basic ontwikkelaars in staat om bedrijfsapplicaties te maken voor de .NET Platform en om meer traditionele Visual Basic applicaties te maken die kunnen profiteren van de aangebrachte verbeteringen van de taal.

Invulling

ATS cursussen worden gegeven door ervaren docenten, die beschikken over veel praktische kennis. De training zal plaatsvinden in één van onze ATS trainingscentra of op locatie bij de klant. Voorafgaande aan de cursus kan een intakegesprek worden gevoerd om de eisen van de deelnemer en het bedrijf te bespreken. Bij de presentaties wordt gebruik gemaakt van verhelderende voorbeelden, theoretische vraagstukken en praktische oefeningen. De ATS cursussen zijn interactief en de docent zal er altijd voor zorgen dat de inhoud van de training direct betrekking heeft op uw eigen situatie.

Specifieke inhoud

  Aan het einde van de cursus zal iedere cursist in staat zijn om:
 • Een lijst te maken van de belangrijkste elementen van de .NET Framework en de belangrijkste verbeteringen van de nieuwste versie van Visual Basic te beschrijven.
 • De basic structuur van een Visual Basic .NET project te beschrijven en de hoofdfuncties van de integrated development environment te gebruiken (IDE).
 • De nieuwe taal en zinsbouw te gebruiken in Visual Basic .NET.
 • De basisconcepten en terminologie van specifieke object georienteerde ontwerpen van Visual Basic .NET te verklaren.
 • De basis concepten en terminologie van object georiënteerde programmering in Visual Basic .NET te verklaren en te gebruiken.
 • Toepassingen te ontwikkelen die Microsoft Windows® formulieren gebruiken.
 • Internet toepassingen te ontwikkelen die Web formulieren en Web services gebruiken.
 • Toepassingen te ontwikkelen die ADO .NET gebruiken.
 • Componenten in Visual Basic .NET te ontwikkelen.
 • Verschillende Visual Basic .NET toepassingen op te bouwen en op te stellen.
 • Bestaande Visual Basic toepassingen voor te bereiden voor een upgrade naar Visual Basic .NET.

Aantal dagen

4

Visual Basic .NET: Prijs

1580 (EUR excl. BTW)
Uw prijs na ontvangst van 50% subsidie vanuit de KMO-Portefeuille: € 790.00 (EUR excl. BTW)

Onze prijzen zijn inclusief lesmaterialen, een certificaat en lunch, koffie/thee/fris.

More information

Our open training continues as soon as there is a minimum of 4 and a maximum of 8 participants. If you would like to register for one of our open trainings, select ‘register’ next to the desired date and location to fill in the registration form. You can contact us if you have any questions concerning the schedule.

If you would like to have an in-company training, or if you have other questions, you caninformatie aanvraag

Visual Basic .NET: Open plaatsen - België

flag Planning op aanvraag, 4 dagen
Aanmelden
flag Op aanvraag Aanmelden

Visual Basic .NET: Open plaatsen - International

flag Planning op aanvraag, 4 dagen
(NL) Aanmelden


Wij adviseren tevens:

Visual Basic .NET.
C programmeren.
C++ programmeren.
C# programmeren.


email