> Trainingen > Lean Manufacturing en Six Sigma trainingen

Informatie aanvraag

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
W4

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors en productie personeel en verander managers. In het algemeen, organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd.

(Voor) Kennis

Om aan deze Training deel te nemen is het wenselijk bekend te zijn met de basisbegrippen van Lean Manufacturing. Het is aanbevolen om eerst deel te nemen aan de introductie training “Lean Manufacturing”.

Algemeen

Failure mode and Effect analysis (FMEA) is een risico inventarisatie techniek om systematisch potentiële fouten in een systeem of proces te identificeren. Het wordt algemeen ingezet in de productie industrie in verschillende ‘life-cycle’ fases van de product. Een failure modes (storing vorm) betekend een situatie waarin iets kan mislukken. Failures zijn eventuele fouten of gebreken die de klant daadwerkelijk of potentieel kan beïnvloeden. Effect analyse verwijst naar de studie van het gevolg van deze storingen. In FMEA worden de potentiële storingen geperiodiseerd op basis van de ernst van de gevolgen, hoe vaak deze optreden en hoe makkelijk ze gedetecteerd zullen worden. Het doel van FMEA is het nemen van maatregelen om storingen op te heffen of te reduceren, op basis van de berekende prioriteit.

Invulling

ATS cursussen worden gegeven door ervaren docenten, die beschikken over veel praktische kennis. De training zal plaatsvinden in één van onze ATS trainingscentra of op locatie bij de klant. Voorafgaande aan de cursus kan een intakegesprek worden gevoerd om de eisen van de deelnemer en het bedrijf te bespreken. Bij de presentaties wordt gebruik gemaakt van verhelderende voorbeelden, best practises, theoretische vraagstukken en praktische oefeningen. De ATS cursussen zijn interactief en de docent zal er altijd voor zorgen dat de inhoud van de training direct betrekking heeft op uw eigen situatie.

Inhoud

 • Wat kan FMEA voor u betekenen
 • Het verschil en de relatie tussen FMEA’s
 • De 10 stappen om een FMEA uit te voeren
 • Systeem FMEA
  • Functie Block diagram
 • Design FMEA
  • Functie analyse
  • Oorzaak gevolg analyse
 • Proces FMEA
 • Machine FMEA
 • Team selectie (rollen en verantwoordelijkheden)
 • FMEA als informatie bron
 • Acties ter reductie van Risico scores
 • Periodiseren van correctieve acties
 • FMEA implementatie
 • FMEA voordelen en limitaties
 • Redenen waarom FMEA kan falen

Aantal dagen

4

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): Prijs

1960 (EUR excl. BTW)
Uw prijs na ontvangst van 50% subsidie vanuit de KMO-Portefeuille: € 980.00 (EUR excl. BTW)

Onze prijzen zijn inclusief lesmaterialen, een certificaat en lunch, koffie/thee/fris.

More information

Our open training continues as soon as there is a minimum of 4 and a maximum of 8 participants. If you would like to register for one of our open trainings, select ‘register’ next to the desired date and location to fill in the registration form. You can contact us if you have any questions concerning the schedule.

If you would like to have an in-company training, or if you have other questions, you caninformatie aanvraag

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): Open plaatsen - België

flag Planning op aanvraag, 4 dagen
Aanmelden
flag Op aanvraag Aanmelden

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): Open plaatsen - International

flag Planning op aanvraag, 4 dagen
(NL) Aanmelden


Wij adviseren tevens:

Total Productive Maintenance (TPM).
Lean Manufacturing - Poka Yoke - Mistake proofing.
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA).
Lean Manufacturing - Overall Equipment Effectiveness (OEE).


email