About ATS Academy

ATS ACADEMY

Všichni naši kvalifikovaní školitelé mají praktické odborné zkušenosti a know-how pro aplikaci teoretických poznatků v praxi, které rádi předávají dál. Za více než 30 let své existence jsme proškolili přes 6000 inženýrů – programátorů robotů a řídicích systémů PLC, personálu údržby, operátorů a manažerů.

Díky našim zkušeným lektorům jsme se právem stali centrem excelence pro oblast průmyslové automatizace.

Pokud byste se vy nebo vaši zaměstnanci rádi dozvěděli více informací o našich školeních, podívejte se prosím na tento seznam kurzů, které poskytujeme. Naleznete zde i podrobné informace k jednotlivým lekcím. Jsme schopni nabídnout jak samostatná školení, tak kompletní výukový program dle vašich potřeb.

Školení se může konat přímo na pracovišti, ve vašem regionu nebo v některém z našich školicích středisek. ATS vydává oficiálně uznávané diplomy a osvědčení o školení.

ATS Global  │  www.ats-global.com

ATS je nezávislým dodavatelem řešení pro průmyslovou a procesní automatizaci a uživatele informačních technologií po celém světě. Nabízíme produkty a služby pro všechny tři stupně automatizační pyramidy – řízení, provádění a informace.

Jako inovativní strategický partner pro know-how, jsme schopni poskytnout odbornost v následujících oblastech:

 • Automatizace a IT
 • Štíhlá výroba & 6 Sigma
 • Výrobní informační systémy (MES/MOM)
 • Product Lifecycle Management (PLM)
 • Řízení kvality
 • Řízení dodavatelského řetězce (SCM)
 • Průmysl 4.0 a chytré továrny

Od svého založení v roce 1986 jsme vyvinuli sedm typů obchodních aktivit, speciálně pro potřeby podpory kompletního životního cyklu automatizačních a IT systémů:

 • ATS Consulting
 • ATS Projects
 • ATS Support Services
 • ATS Partners & Products
 • ATS Software Development
 • ATS Training & Workshops

Máme své zaměstnance po celém světě. V ČR působíme od roku 2006.
For contact details and more information please visit www.ats-global.com and follow us on Linkedin.