Lean Manufacturing – Úvod

Toto školení je navrženo pro všechny, kteří se zajímají o implementaci metod štíhlé výroby a kontinuální zlepšování, vedoucí ke snížování nákladů a rozpracované výroby. Účastníci tohoto školení se naučí identifikovat příležitosti ke zlepšením a volit vhodné nástroje k jejich dosažení. Probírané techniky se ukázaly jako klíčové, aby podnik obstál ve stále rostoucí konkurenci na globálních trzích.

Cílová skupina školení
Toto školení je navrženo pro všechny, kteří se zajímají o implementaci metod štíhlé výroby a kontinuální zlepšování, vedoucí ke snížování nákladů a rozpracované výroby. Účastníci tohoto školení se naučí identifikovat příležitosti ke zlepšením a volit vhodné nástroje k jejich dosažení. Probírané techniky se ukázaly jako klíčové, aby podnik obstál ve stále rostoucí konkurenci na globálních trzích.

Znalostní předpoklady školení

Pro toto školení nejsou potřebné žádné specifické předchozí znalosti.

Obecný obsah školení

Seznámení se s terminologií a metodologií kontinuálního zlepšování a štíhlé výroby. Účastníci se seznámí s problémy při zavádění v jejich každodenní práci a jejich řešením. Díky tomu budou mít možnost identifikovat a definovat projekty kontinuálního zlepšování a příležitosti. Dále budou představeny základní nástroje nutné k úspěšnému zavedení štíhlé výroby a six sigma v dlouhodobých strategiích. Tato část poskytne praktický pohled na metodiky lean a six sigma.

Metodika školení

Kurzy ATS prezentují vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi, buď v odborných školicích střediscích ATS, nebo na pracovišti. Před zahájením kurzu se může konat vstupní pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků a společnosti. Kurzy oživují prezentace (teorie a příklady) a praktická cvičení. Kurzy ATS jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu školení na vaši situaci.

 

Konkrétní obsah školení

 • První kroky lean:

  • Kaizen (kontinuální zlepšování), omezení plýtvání (MUDA)
  • 5 S – Organizace výrobního prostoru, standardizace
 • Řízení procesu:

  • Čas taktu, One Piece Flow, Just-in-Time, Single Minute Exchange of Dies (SMED), Cause Root Analysis
 • Řízení výroby
  Automatizace / Poka Yoke, Push/Pull Systems, omezení zásob, pružná pracovní síla, vizuální nástroje, řídící panely
 • TPM – Total Productive Maintenance

   • Aktivní přístup zamezující zhoršování. Nejdůležitější cíle. Maximalizace efektivity zařízení.
 • Měření kontinuálního zlepšování
  Sledování efektivity, OEE a LEAN IT

 • Rozpoznání a definování příležitostí štíhlé výroby

Lean Manufacturing – Úvod: Otevřená školení

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: 

Štíhlá výroba & Six Sigma – Školení ATS

Školení
Lean Six Sigma
Yellow Belt

On completion of the Lean Six Sigma Yellow Belt training programme, you will be familiar with Lean and Six Sigma methodologies…

Celý článek

Školení
Lean Six Sigma
Orange Belt

On completion of the Lean Six Sigma Orange Belt training, you will be familiar with Lean and Six Sigma methodologies as well as …

Celý článek

Školení
Lean Six Sigma
Green Belt

On completion of this training, participants are able to structurally and effectively analyse and solve production problems…

Celý článe

Školení
Lean Six Sigma
Black Belt

On completion of Lean Six Sigma Black Belt training, you will be able to structurally and effectively identify and solve problems.…

Celý článek

Školení
Lean Six Sigma
Champions

On completion of this training, you will be able to demonstrate how Lean Six Sigma contributes to business objectives.…

Celý článek

Školení
Lean / Sigma
– Úvod

Principy štíhlé výroby, založené na Toyota Production System, jsou osvědčenou filosofií, jak vybudovat a udržet vysokou…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
Úvod

Toto školení je navrženo pro všechny, kteří se zajímají o implementaci metod štíhlé výroby a kontinuální zlepšování…

Celý článek

Školení
Six Sigma
Úvod

Metodika Six Sigma v sobě zahrnuje mnoho ověřených nástrojů, s jejichž pomocí dokážeme pochopit a účinně řešit i velmi…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
5S

s udržením pořádku na pracovištis mnoha nepotřebnými věcmi na pracovišti Pokud jste odpověděli na některou otázku „ANO…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
Overall Equipment Effectiveness (OEE)

OEE (Overall Equipment Effectiveness) je velmi rozšířená metrika, která umožňuje firmám efektivně analyzovat a zlepšovat…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
Problem solving

Dovednost umět najít problém a následně jej úspěšně vyřešit je klíčem k vybudování prosperující firmy. Teorie je doplněna…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing – Poka Yoke
Mistake proofing

Poka-yoke je nástroj, který napomáhá při návrhu a zavádění takových řešení ve vašich procesech, které minimalizují vznik selhání…

Celý článek

Školení
Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA)

FMEA je nástroj, který napomáhá při vývoji a výrobě nových výrobků minimalizovat náklady na nekvalitu a selhání výrobků…

Celý článek

Školení
Total Productive Maintenance
(TPM)

Předcházet neplánovaným výpadkům výrobní technologie je možné díky systému totální preventivní údržby, ve…

Celý článek