> Trainingen > Communicatie en netwerken trainingen

Certified PROFIBUS Engineer
C8 TR-CN-PROFIB-ENG

Introductie

Wilt u professionaliteit, vertrouwen uitstralen bij het toepassen van PROFIBUS-technologie en u onderscheiden?

Certified PROFIBUS Engineer is een door PROFIBUS International wereldwijd geaccrediteerd certificaat. Deze accreditatie garandeert kwaliteit en biedt vertrouwen aan gebruikers van de PROFIBUS-technologie. PROFIBUS Nederland certificeert de deelnemers van deze training na het behalen van het examen en zijn dan officieel geregistreerd onder de titel ‘Certified Engineer’.

Het certificaat blijft onbeperkt geldig. ATS Training biedt de mogelijkheid om een opfristraining te volgen indien gewenst. De certificering is uit te breiden met PROFIBUS PA technologie, dit is alleen mogelijk indien het examen is behaald.

Doelgroep

Deze training is voor mensen die vertrouwd willen raken met PROFIBUS-technologie en de volgende taken willen uit kunnen voeren; adviseren, ontwerpen, configureren en diagnosticeren. Denk aan: adviseurs, projectleiders, programmeurs, inbedrijfstellers, beheerders, maar ook docenten.

Voorkennis

Er is geen verplichte voorkennis vereist maar de deelnemer moet kunnen denken en handelen op een MBO/HBO niveau en het advies is dat de deelnemer moet beschikken over de volgende kennis en vaardigheden:
 • Begrippen uit de elektrotechniek en industriële automatisering zoals; spanning, stroom maar ook PLC, remote IO.
 • Toepassen van getalsformaten zoals binair, hexadecimaal.
 • Vaardig zijn in het bedienen van een pc met daarop Windows 7.

Globale inhoud

Onze taakgerichte instructie richt zich op het kunnen uitvoeren van taken in een praktijksituatie en daarom is er continue afwisseling van demonstreren en toepassen in leersituaties. Hierdoor ontstaat er een naadloze overgang tussen leertaken en beroepstaken. Om de praktijksituatie zo goed mogelijk te benaderen beschikt de deelnemer, tijdens de training en examen, over de juiste hulpmiddelen zoals een Profitrace en PROFIBUS-technologie.

Specifieke inhoud

 • Grondbeginselen: Token passing, Masters en slaves, Transmissiesnelheden, Berichtenopbouw, SAP's, OSI model.
 • De transmissietechniek van RS 485: Elektrische eigenschappen en meetbaarheid, Topologie, Aantal aansluitingen, Aftappingen, Afsluitweerstanden, Kabelspecificaties en –typen, Redundantie, Aarding en afscherming.
 • Netwerkcomponenten: Stekkers en connectoren, Repeaters, Busterminals, OLM’s, Actieve afsluiters, DP/DP koppelaars.
 • Meet- en testgereedschappen: Handheld tools, Busmonitors/Analyzers, Oscilloscopen.
 • Busparameters en cyclustijden: Tslot, Max_TSDR, etc, Watchdogs, Repeats, Min_Slave_Intervall, HSA.
 • De techniek van DP: Diagnose, Parameters en Configuratie, Sync en Freeze, GSD bestanden, Cyclisch en acyclisch, Interface met PLC/DCS.
 • Praktische oefeningen
 • Netwerken opbouwen met behulp van configuratietools.
 • Gebruik van de ProfiTrace Analyzer (Live List, logging, analyseren).
 • Busparameters instellen en analyseren.
 • Klasse 2 functies.
 • Diagnose genereren en inlezen.
 • Storingzoeken (kabelbreuk, dubbel adres, foute configuratie).

Aantal dagen:

3 trainingsdagen + 1 examendag = 4 dagen.

Extra

Herexamen 200
Opfristraining 400

More information

Our open training continues as soon as there is a minimum of 4 and a maximum of 8 participants. If you would like to register for one of our open trainings, select ‘register’ next to the desired date and location to fill in the registration form. You can contact us if you have any questions concerning the schedule.

If you would like to have an in-company training, or if you have other questions, you caninformatie aanvraag

Certified PROFIBUS Engineer: Open plaatsen - Italië

flag Op aanvraag Aanmelden

Certified PROFIBUS Engineer: Open plaatsen - International

flag 6 t/m 9 oktober
Haarlem (NL) Aanmelden
flag 27 t/m 30 oktober
Dalfsen (NL) Aanmelden


email