Küresel Sertifika Programları (WWT)

1986’dan günümüze, endüstriyel süreç otomasyonu ve bilgi teknolojileri konularında kurslar veren ATS, ‘Küresel Sertifika Programları' adı altında benzersiz bir hizmet sunmaktadır.

Üreticilerin bakım, mühendislik, bilişim teknolojisi, üretim ve yönetim personeline yönelik olan bu programların katılımcıları eksiksiz bir eğitime tâbi tutulup, tasarım, programlama ve uygulamalı bakım teknikleri gibi otomasyon konularında detaylı bilgi edinirler.

WWT katılımcıları, teorik ve uygulamalı alıştırmalar içeren bir dizi standart ATS Eğitim kursunu tamamlamakla yükümlüdürler. Katılımcılar bu kurslarda beceri ve yeterlilik, teknik kavramlar ve çeşitli otomasyon yazılımlarının kullanımı gibi konularda eğitilirler. Kurs içeriği, tamamen müşterilerin istekleri doğrultusunda şekillendirilir.

Sertifika Kazanım Şartları

ATS Küresel Sertifika Programları, yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyen, bilgi ve yeteneğin değerini bilen şirketler ve çalışanları tarafından tercih edilen bir hizmettir. Kursiyerlere sertifika verilmesi için aşağıda belirtilen şartların karşılanması gerekir:
  • ATS Eğitmenleri, her kursun sonunda kursiyerin yeterliğini değerlendirmek ve onaylamakla yükümlülerdir.
  • Kursiyerler, uzman oldukları konu hakkında senede en az bir sertifika programına katılmakla yükümlülerdir.
  • Kursiyerler, kursları devamsızlık yapmadan tamamlamalılardır.

Programın Avantajları

Bağımsız bir çözüm sağlayıcı olan ATS, farklı otomasyon yazılımları ve platformları için sertifikalar sunmaktadır. (Mevcut kurslar hakkında bilgi için lütfen ATS Eğitim Programları’na bakınız)
  • Geniş otomasyon donanım platformu seçeneği
  • Geniş otomasyon yazılımı seçeneği
  • Teoriyi sahada uygulamaya dönüştüren, ek yeterlilik eğitimi seçeneği
  • İşverenler tarafından otomasyon yeterliğinin anlaşılması
  • Küresel Sertifika Programları, dünyanın her yerinde konuşulan dil gözetilmeksizin aynı standarttadır ve sertifika belgesi verilerek bitirilir.

Küresel Sertifika Programları ile ilgili görüş bildirmek için, lütfen geri bildirim formunu doldurunuz.