Training: Lean Manufacturing – 5S

Duur: 2 Dagen

Kosten:

Planning

Deze cursus is ontwikkeld voor:
general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors, productie personeel en managers verantwoordelijk voor veranderingen.
organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd.

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor:

  • general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors, productie personeel en managers verantwoordelijk voor veranderingen.
  • organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd.

(Voor)- kennis

  Om aan deze cursus deel te nemen is het wenselijk bekend te zijn met de basisbegrippen van Lean Manufacturing. Het is aanbevolen om eerst deel te nemen aan de introductie training “Lean Manufacturing”.

Algemeen

De belangrijkste doelstellingen van 5S zijn werkplek moreel en efficiëntie. Door alles een locatie toe te wijzen wordt onnodige zoektijd gereduceerd. Het is snel duidelijk als er iets ontbreekt in op de toegewezen locatie. Het voordeel van de 5S methodiek is het nemen van beslissingen over wat niet en wel bewaard moet worden en waar en hoe dit eruit moet zien. Deze besluitvorming moet leiden tot een dialoogvenster waarin een duidelijk inzicht wordt gecreëerd tussen de werknemers en de wijze waarop het werk gedaan moet worden. Het draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de werknemer met een process. Als gevolg daarvan wordt 5S vaak uitgevoerd in combinatie met de standaard werkzaam instructies die de processen standaardiseert.

Invulling

ATS cursussen worden gegeven door gekwalificeerde trainers met praktijk ervaring, in professionele ATS trainingcentra of On-Site. Voorafgaand aan de cursus kan een “intake” plaatsvinden om het niveau van de deelnemers te definiëren. Presensaties inclusief praktijkvoorbeelden en oefeningen in MINITAB zal de cursus tot leven brengen. De cursussen van ATS zijn interactief en de trainer zal ervoor zorgdragen dat inhoud betrekking heeft op uw situatie.

Specifieke inhoud

 • Eerste Lean stappen

 • 5S werkplek organisatie
 • Process Mapping
 • Volgen van prestaties
 • Visual Tools and Control
 • Control Boards
 • Reduceren van Inventory and waste management
 • Continu verbeteren

Lean Manufacturing – 5S
 Course Details

Datum: Planning op aanvraag, 2 dagen
Locatie: Nederland
Kosten:

Datum: Op aanvraag
Locatie: Nederland
Kosten:

Datum: Planning op aanvraag, 2 dagen
Locatie: Belgium
Kosten:

Andere mogelijkheden

Training
Lean Six Sigma
Yellow Belt

Na deze online Lean Six Sigma Yellow Belt training bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Orange Belt

Na deze training bent u bekend met de methodiek en de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Green Belt

Na deze training bent u in staat productieproblemen efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Black Belt

Na deze training bent u in staat problemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Champions

Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de business doelstellingen…

Lees meer

Training
Lean / Sigma
introductie

De module behandeld dagelijkse situaties waarin men zich zal bevinden en toont hoe deze op te lossen. Het…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean…

Lees meer

Training
Six Sigma
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean Manufacturing…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
5S

Deze cursus is ontwikkeld voor: organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een methode om aan te duiden hoe machines presteren ten opzichte van een…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Problem solving

A modular approach to ‘problem solving’ which is designed to enable the delegates to construct effective short and long term…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing – Poka Yoke
Mistake proofing

Poka-joke betekent ‘mislukkingvoorkomend’ of ‘foutvermijdend ” het vermijden van onbedoelde fouten door het opleggen…

Lees meer

Training
Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA)

Failure mode and Effect analysis (FMEA) is een risico inventarisatie techniek om systematisch potentiële fouten in een…

Lees meer

Training
Total Productive Maintenance
(TPM)

Deze training is ontwikkeld voor general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors en productie personeel…

Lees meer

Open trainingsagenda / Open plaatsen