Training: Six Sigma – Introductie

Duur:

Kosten:

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean Manufacturing technieken voor structureel continu verbeteren, wat doorgaans leidt tot een verlaging van de kosten, tijd en werk in uitvoering. Na afloop van deze cursus zullen de aanwezigen continue verbetering mogelijkheden herkennen, evenals het selecteren van de geschikte instrumenten. De beschreven technieken zijn bewezen van cruciaal belang te zijn om te overleven in de steeds meer concurrerende mondiale markten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean Manufacturing technieken voor structureel continu verbeteren, wat doorgaans leidt tot een verlaging van de kosten, tijd en werk in uitvoering. Na afloop van deze cursus zullen de aanwezigen continue verbetering mogelijkheden herkennen, evenals het selecteren van de geschikte instrumenten. De beschreven technieken zijn bewezen van cruciaal belang te zijn om te overleven in de steeds meer concurrerende mondiale markten.

(Voor) Kennis

Voor deelname aan deze cursus is geen specifieke kennis vereist.

Algemeen

De module behandeld dagelijkse situaties waarin men zich zal bevinden en toont hoe deze op te lossen. Het biedt de mogelijkheid om continu verbeteren projecten en kansen te herkennen en te omschrijven. De essentiële hulpmiddelen die nodig zijn voor de succesvolle implementatie van Lean en Six Sigma voor lange termijn verbeter strategieën zullen worden toegelicht op basis van best practices. De module geeft een praktisch inzicht van de belangrijkste Lean methodieken.

Invulling

ATS cursussen worden gegeven door ervaren docenten, die beschikken over veel praktische kennis. De training zal plaatsvinden in één van onze ATS trainingscentra of op locatie bij de klant. Voorafgaande aan de cursus kan een intakegesprek worden gevoerd om de eisen van de deelnemer en het bedrijf te bespreken. Bij de presentaties wordt gebruik gemaakt van verhelderende voorbeelden, best practises, theoretische vraagstukken en praktische oefeningen. De ATS cursussen zijn interactief en de docent zal er altijd voor zorgen dat de inhoud van de training direct betrekking heeft op uw eigen situatie.

Specifieke inhoud

 • Lean foundation:

  • Kaizen (continue verbeteren), elimineren van verspillingen (MUDA), 5 S’s – fabriekvloer organisatie, Standaardiseren

   

 • Proces beheersing:

  • Levelled Production, Takt time, One Piece Flow, Just in Time, Single Minute Exchange of Dies (SMED), Root Cause Analysis

   

 • Productie beheersing:

  • Automation / Poka Joke, Push/Pull Systems, Inventory Reduction, Flexible manpower, Visual Tools, Control Panels

   

 • TPM – Total Productive Maintenance

  • Proactieve benadering om “achteruitgang” te voorkomen. Maximaliseren van apparatuur effectiviteit.

   

 • Meten van continue verbeteringen, Efficiency Monitoren, OEE & LEAN IT

   

 • Herkennen en definiëren van Lean Manufacturing mogelijkheden

AGENDA  

Datum: Op aanvraag
Locatie: Nederland
Kosten:

Andere mogelijkheden

Training
Lean Six Sigma
Yellow Belt

Na deze online Lean Six Sigma Yellow Belt training bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Orange Belt

Na deze training bent u bekend met de methodiek en de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Green Belt

Na deze training bent u in staat productieproblemen efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Black Belt

Na deze training bent u in staat problemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Champions

Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de business doelstellingen…

Lees meer

Training
Lean / Sigma
introductie

De module behandeld dagelijkse situaties waarin men zich zal bevinden en toont hoe deze op te lossen. Het…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean…

Lees meer

Training
Six Sigma
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean Manufacturing…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
5S

Deze cursus is ontwikkeld voor: organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een methode om aan te duiden hoe machines presteren ten opzichte van een…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Problem solving

A modular approach to ‘problem solving’ which is designed to enable the delegates to construct effective short and long term…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing – Poka Yoke
Mistake proofing

Poka-joke betekent ‘mislukkingvoorkomend’ of ‘foutvermijdend ” het vermijden van onbedoelde fouten door het opleggen…

Lees meer

Training
Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA)

Failure mode and Effect analysis (FMEA) is een risico inventarisatie techniek om systematisch potentiële fouten in een…

Lees meer

Training
Total Productive Maintenance
(TPM)

Deze training is ontwikkeld voor general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors en productie personeel…

Lees meer