Training: Total Productive Maintenance (TPM)

Duur: 4 Dagen

Kosten: EUR 1960

Planning

Deze training is ontwikkeld voor general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors en productie personeel en verander managers. In het algemeen, organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd.

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors en productie personeel en verander managers. In het algemeen, organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd.

(Voor)- kennis

Om aan deze Training deel te nemen is het wenselijk bekend te zijn met de basisbegrippen van Lean Manufacturing. Het is aanbevolen om eerst deel te nemen aan de introductie training “Lean Manufacturing”.

Algemeen

Total Productive Maintenance is een nieuwe manier van kijken naar het onderhoud, of anders gezegd, een terugkeer naar de oude manier, maar op een massale schaal. Binnen TPM voert de machine operator veel, en soms ook alle, van de routinematige onderhoudstaken zelf uit. Deze onderhoudsvorm zorgt ervoor dat er passende en doeltreffende inspanningen worden verricht omdat de machine in zijn geheel het domein is van een persoon of team. TPM is een cruciale aanvulling op lean manufacturing. Als de machine looptijd onvoorspelbaar is en als proces capaciteit niet duurzaam is, dan kan men niet produceren tegen de snelheid van afname. Van TPM kan gezegd worden dat het de “achteruitgang wil voorkomen”. Het is een proactieve aanpak die zich hoofdzakelijk richt op het voorkomen van elke vorm van achteruitgang voordat dit effecten heeft op het proces. TPM’s motto is “nul fouten, nul arbeidsongevallen, en nul verliezen.”

Invulling

ATS cursussen worden gegeven door ervaren docenten, die beschikken over veel praktische kennis. De training zal plaatsvinden in één van onze ATS trainingscentra of op locatie bij de klant. Voorafgaande aan de cursus kan een intakegesprek worden gevoerd om de eisen van de deelnemer en het bedrijf te bespreken. Bij de presentaties wordt gebruik gemaakt van verhelderende voorbeelden, best practises, theoretische vraagstukken en praktische oefeningen. De ATS cursussen zijn interactief en de docent zal er altijd voor zorgen dat de inhoud van de training direct betrekking heeft op uw eigen situatie.

Specifieke inhoud

 • TPM – Total productive Maintenance

  • De TPM Structuur
  • Fundamentele doelstellingen van TPM
  • Maximaliseren van machine effectiviteit.
  • Samenstellen van een effectief team
  • Betrokkenheid van de werknemers
  • Bevordering van TPM via motivational management
  • OEE – a world-class performance measure
  • De eisen van Lean organisaties
  • Inzicht in de 6 grote verliezen die verband houden met Availability, Performance & Quality
  • Verbeteren van machine betrouwbaarheid
  • Ontwikkelingen op het gebied van onderhoud strategie
  • Het verzamelen, weergeven en analyseren van OEE gegevens
  • Gestructureerde verbetering aanpak
  • Voorbeelden en case studies
 • Autonomous maintenance

  • Het belang van operator betrokkenheid
  • De zeven stappen van Autonomous maintenance
  • Relatie met 5S Werkplaats Organisatie
  • Coördinatie van de onderhoudsactiviteiten
  • Organisatie & Visual Management
  • Continue verbetering en ontwikkeling van operator betrokkenheid
 • Implementatie en beheer

  • Implementatiestrategie
  • Hoe te starten
  • Veranderende rollen en verantwoordelijkheden

Total Productive Maintenance (TPM)
 Course Details

Datum: Planning op aanvraag, 4 dagen
Locatie: Nederland
Kosten: EUR 1960

Datum: Op aanvraag
Locatie: Nederland
Kosten: EUR 1960

Datum: Planning op aanvraag,4 dagen
Locatie: Belgium
Kosten: EUR 1960

Lean Manufacturing en Six Sigma trainingen

Training
Lean Six Sigma
Yellow Belt

Na deze online Lean Six Sigma Yellow Belt training bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Orange Belt

Na deze training bent u bekend met de methodiek en de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Green Belt

Na deze training bent u in staat productieproblemen efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Black Belt

Na deze training bent u in staat problemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Champions

Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de business doelstellingen…

Lees meer

Training
Lean / Sigma
introductie

De module behandeld dagelijkse situaties waarin men zich zal bevinden en toont hoe deze op te lossen. Het…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean…

Lees meer

Training
Six Sigma
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean Manufacturing…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
5S

Deze cursus is ontwikkeld voor: organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een methode om aan te duiden hoe machines presteren ten opzichte van een…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing
Problem solving

A modular approach to ‘problem solving’ which is designed to enable the delegates to construct effective short and long term…

Lees meer

Training
Lean Manufacturing – Poka Yoke
Mistake proofing

Poka-joke betekent ‘mislukkingvoorkomend’ of ‘foutvermijdend ” het vermijden van onbedoelde fouten door het opleggen…

Lees meer

Training
Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA)

Failure mode and Effect analysis (FMEA) is een risico inventarisatie techniek om systematisch potentiële fouten in een…

Lees meer

Training
Total Productive Maintenance
(TPM)

Deze training is ontwikkeld voor general managers, productie- en kwaliteitsmanagers, supervisors en productie personeel…

Lees meer

Open trainingsagenda / Open plaatsen