> Eğitim Hizmetleri > Yalın Üretim ve Six Sigma Eğitimi

Kayıt | Bilgi talebi

TPM Eğitimleri: 0. Toplam Üretken Bakım’a Giriş (TPM)
W1

Eğitim Hedef Kitlesi

 • Mühendisler, yöneticiler, denetçiler ile bakım, destek, üretim personeli ve değişim özneleri.
 • Yalın üretimin herhangi bir safhasında -başlangıç veya daha ileri- bulunan kuruluşlar.

Katılım Ön Koşulu

Yalın / Sigma Giriş eğitimini almış veya Yalın Üretim temel terimlerine aşina olmak.

Genel İçerik

Toplam Üretken Bakım (TPM), bakım faaliyetlerine yeni bir bakış, diğer taraftan kitlesel ölçekte eski yöntemlere dönüştür. TPM’de rutin bakım görevlerinin çoğu, bazen hepsi, makine operatörü tarafından icra edilir. Makine kişinin veya takımın bütün çalışma alanı olduğu için, oto-bakım olarak adlandırabileceğimiz bu faaliyet, harcanan çabanın yerinde ve etkili olmasını garanti eder. TPM yalın üretimin önemli bir tamamlayıcısıdır. Makine çalışma süresi tahmin edilebilir ve süreç yapılabilirliği sürdürülebilir değilse, satış ivmesinde üretim yapılamaz. TPM “bozulmayı önleme” olarak da düşünülebilir. Bu bağlamda TPM, her tür boşluğu oluşmadan önlemeye yarayan proaktif bir yaklaşımdır. İlkesi, “sıfır hata, sıfır iş kazası ve sıfır kayıp”tır.

Eğitim Metodu

 • Kurslarımız, profesyonel ATS eğitim merkezleri veya üretim yerleşkelerinde pratik bilgi edinmiş, vasıflı eğitmenlerce verilir.
 • Kurs öncesinde, katılımcıların ve firmanın özel isteklerini ve/veya gereksinimlerini ileteceği bir toplantı yapılabilir.
 • Eğitimin uygulamaya en iyi şekilde yansıması hedefiyle, interaktif kurs ilkesi benimsenmiştir. Teori ve örnek sunumlarının yanı sıra, katılımcılara pratiklerini geliştirecek egzersizler de yaptırılır.

Detaylı İçerik


TPM – Toplam Üretken Bakım
 • TPM Yapısı
 • TPM’nin başlıca hedefleri
 • Ekipman etkinliğini azami seviyeye çıkarma
 • Etkili bir takım oluşturma
 • Çalışan müdahalesi
 • Güdüsel yönetim aracılığıyla TPM’yi teşvik etme
 • OEE – Toplam Ekipman Etkinliği
 • Yalın kuruluşların talepleri
 • Kullanılabilirlik, Performans ve Kalite’ye ilişkin 6 büyük kayıbın kavranması
 • Ekipman güvenilirliğinin/dayanıklılığının iyileştirilmesi
 • Bakım stratejilerinde gelişim
 • OEE verisi toplama, görüntüleme ve analiz etme
 • Yapısal iyileştirme yaklaşımları
 • Örnekler ve vaka çalışmaları

Otonom Bakım
 • Operatör müdahalesinin önemi
 • Otonom Bakım’ın yedi adımı
 • 5S İşyeri Organizasyonu ile bağlantılar
 • Bakım faaliyetleri koordinasyonu
 • Organizasyon & Görsel Yönetim
 • Sürekli iyileştirme & operatör müdahalesini geliştirme

Uygulama ve Yönetim
 • Uygulama stratejisi
 • Başlarken
 • Rol & sorumluluk değişimleri

Süre

2

TPM Eğitimleri: 0. Toplam Üretken Bakım’a Giriş (TPM): Fiyat

Bilgi talebi

More information

Our open training continues as soon as there is a minimum of 4 and a maximum of 8 participants. If you would like to register for one of our open trainings, select ‘register’ next to the desired date and location to fill in the registration form. You can contact us if you have any questions concerning the schedule.

If you would like to have an in-company training, or if you have other questions, you can

TPM Eğitimleri: 0. Toplam Üretken Bakım’a Giriş (TPM): Mevcut Eğitimler - Türkiye

flag 23-25 Temmuz
Kocaeli Kayıt
flag İstek üzerine Kayıt

TPM Eğitimleri: 0. Toplam Üretken Bakım’a Giriş (TPM): Mevcut Eğitimler - International

flag Planning op aanvraag, 4 dagen
(NL) Kayıt
flag Planning op aanvraag, 4 dagen
(BE) Kayıt


Ayrıca aşağıdaki eğitimleri öneriyoruz:

TPM Eğitimleri: 0. Toplam Üretken Bakım’a Giriş (TPM).
Poka Yoke - Mistake proofing / Hata önleme.
Hata Türü ve Etkileri Analizi / Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) .
Toplam Ekipman Etkinliği / Overall Equipment Effectiveness (OEE) .


email