> Eğitim Hizmetleri > Yalın Üretim ve Six Sigma Eğitimi

Yalın Üretim ve Six Sigma Eğitimi
Icon: Yalın Üretim ve Six Sigma Eğitimi

ATS Yalın Üretim ve Six Sigma Başarı HikayeleriAktif ekonomik durum, üretim kapasitenizi daha etkili ve verimli kullanmayı gerektiriyor. Yalın Üretim ve Altı Sigma’nın entegrasyonuyla iş performansını artırmak için geliştirilen yaklaşımlar, kullandığınız yöntemleri en iyi seviyelere taşıyıp devamlılığını sağlar.

ATS, sunduğu Eğitim Ve Danışmalık hizmetleri ile Yalın ve Altı Sigma Yöntem’i uygulayan şirketlere destek sağlayan lider firmadır.

ATS muhtemel optimizasyonu ve iş sürecini kolaylaştırmak adına hızlı bakış imkanını sunar. Müşterilerimize çeşitli iş optimizasyon çözümü tedarik etme konusunda ATS’nin geniş kapsamlı bir yaklaşımı vardır. Bu standart yaklaşım, ATS’den ve diğer uygulamalardan elde edilen üstün yöntem ve deneyimlere dayanır. Böylece optimizasyon çözümü uygulanırken rehberlik eder ve her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.


Türkiye: İstanbul, KocaeliYalın Üretim ve Six Sigma Eğitimi

Lean Six Sigma - Yellow Belt
Lean Six Sigma - Orange Belt
Lean Six Sigma - Yeşil Kuşak / Green Belt
Lean Six Sigma - Black Belt
Lean Six Sigma - Şampiyonlar / Champions
Yalın Üretim’e Giriş
Yalın Üretim - 5S
Toplam Ekipman Etkinliği / Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Yalın Üretim - Problem çözme
Poka Yoke - Mistake proofing / Hata önleme
Hata Türü ve Etkileri Analizi / Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
Hızlandırılmış Online - Toplam Üretken Bakım / Total Productive Maintenance (TPM)
TPM Eğitimleri: 0. Toplam Üretken Bakım’a Giriş (TPM)
Hızlandırılmış Online - Poka Yoke - Mistake proofing / Hata önleme
Değer Akış Haritası / Value-Stream Mapping (VSM)
Hızlandırılmış Online - SMED / Quick Changeover
SMED / Quick Changeover
TPM Eğitimleri: 1. Kobetsu - Kaizen
TPM Eğitimleri: 2. Jishu - Hozen (Otonom Bakım)
TPM Eğitimleri: 3. Keikaku-Hozen (Planlı Bakım)
TPM Eğitimleri: 4. Eğitim ve Öğrenim
TPM Eğitimleri: 5. Erken Yönetim
TPM Eğitimleri: 6. Hinshitsu-Hozen (Kalite Bakımı)
TPM Eğitimleri: 7. İdari ve Destek Departmanlarında TPM
TPM Eğitimleri: 8. Güvenlik, Sağlık ve Çevre - SHE (Safety, Health & Environment)
> Eğitim Programı / Mevcut Eğitimler