Visual Basic .NET

Tento kurz je určen pro vývojáře se zkušenostmi s programováním v jazyce Visual Basic. Tito vývojáři budou schopni vyvíjet technická/podniková obchodní řešení.

Cílová skupina školení

Tento kurz je určen pro vývojáře se zkušenostmi s programováním v jazyce Visual Basic. Tito vývojáři budou schopni vyvíjet technická/podniková obchodní řešení.

Znalostní předpoklady školení

Zkušenosti s vývojem aplikací v jazyce Visual Basic 4.0 nebo novějším a znalost základních koncepcí objektově orientovaného programování.

Obecný obsah školení

Cílem tohoto kurzu je dát vývojářům v jazyce Microsoft Visual Basic® znalosti a dovednosti potřebné pro vývoj aplikací Microsoft .NET pomocí Microsoft Visual Basic(R).NET verze 7.0. Visual Basic .NET je významnou aktualizací jazyka Visual Basic a obsahuje mnoho nových prvků a rámcových cílů architektury .NET. Tyto změny umožní vývojářům pracujícím v jazyce Visual Basic vytvářet úpdnikové aplikace pro platformu .NET a tvořit více tradiční aplikace Visual Basic, které mohou využívat rozšíření tohoto jazyka.

Metodika školení

Kurzy ATS prezentují vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi, buď v odborných školicích střediscích ATS nebo na pracovišti. Před zahájením kurzu se může konat vstupní pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků a společnosti. Kurzy oživují prezentace (teorie a příklady) a praktická cvičení. Kurzy ATS jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu školení na vaši situaci.

Důležité upozornění

Odeslaná přihláška na školení je závazná. Při jejím stornování účtujeme manipulační poplatek 30% z ceny školení. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení, účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. ATS si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

Konkrétní obsah školení

Po absolvování kurzu budou účastníci umět:

 • Vypsat hlavní prvky .NET Framework a popsat některá hlavní vylepšení nové verze jazyka Visual Basic.

 • Popsat základní strukturu projektu Visual Basic .NET a používat hlavní prvky integrovaného vývojového prostředí (IDE).
 • Používat nové funkce jazyka a syntaxi ve Visual Basic .NET.

 • Vysvětlit základní koncepce a terminologii objektově orientovaného navrhování, zejména s ohledem na Visual Basic .NET.

 • Vysvětlit a používat základní koncepce a terminologii objektově orientovaného programování v jazyce Visual Basic .NET.

 • Vytvářet aplikace využívající formuláře Microsoft Windows® Forms.

 • Vytvářet internetové aplikace využívající webové formuláře a webové služby.

 • Vytvářet aplikace využívající ADO .NET.

 • Vytvářet komponenty v jazyce Visual Basic .NET.

 • Nastavit a využívat různé typy aplikací Visual Basic .NET.

 • Připravit stávající aplikace pro Visual Basic na aktualizaci na Visual Basic .NET.

Visual Basic .NET Course Details

Date: Planning on request
Location: Netherlands
Registration Fee: 1580 (EUR excl. BTW)

Date: Planning On request
Location: Netherlands
Registration Fee:
1580 (EUR excl. BTW)

Programování, Databáze a Kancelář – Školení ATS

COURSE
Visual Basic
.NET

This course is intended for developers who already have programming experience…

Celý článek

COURSE
C
Programming

This course is designed for those who would like to develop programs in C.

Celý článek

COURSE
C++
Programming

This course is designed for those who would like to develop C++ programs.

Celý článek

COURSE
C#
Programming

This course is intended for developers who already have programming experience in C, C++, Visual Basic, or Java…

Celý článek