Poukazy na školení ATS

Informace o poukazech na školení ATS

Poukazy školení ATS mohou být využity např.:

  • jako motivace vašich zaměstanců
  • pro nákup libovolných naplánovaných školení
  • během plánování vašeho rozpočtu
  • jako mimořádna odměna pro zaměstnance

Poukazy jsou vydávány pro jeden či více druhů školení. Mohou být využity jak pro pokrytí celkových, tak i částečných nákladů vybraných školení.

Jakmile si zakoupíte poukaz na školení ATS, můžete jej použít pro naplánovaný kurz či školení, v rozsahu platnosti kuponu. V přihlášce je důležité označit, zda plánujete provést platbu pomocí poukazu, či nikoliv. Poukazy musejí být zaslány současně s přihláškou či objednávkou školení. To platí i tehdy, když vlastníte poukaz, který byl vystaven na více dní, než je uvedená délka vámi vybraného školení. V takovém případě vám bude zaslán následně nový poukaz se zůstatkovou hodnotou k vyčerpání. V případě, že hodnota vašeho kuponu nepokryje náklady vybraného školení, bude vám do společnosti zaslána faktura na rozdíl obou částek.

Využijte přiležitost s poukazy na školení ATS!

Máte zájem o poukazy na školení, nebo potřebujete více informací? Kontaktujte nás, nebo vyplňte náš Objednávkový formulář – Poukazy školení ATS.