ATS Trainingcoupons

Algemene informatie over ATS Trainingcoupons

ATS Trainingcoupons kunnen gebruikt worden voor:

  • Persoonlijke motivatie
  • Elke geplande ATS training
  • Budget planning
  • Beloning voor prestatie

Coupons worden uitgegeven voor een of meerdere dagen training en kunnen gebruikt worden om de duur van een trainingscursus geheel of gedeeltelijk te dekken.

Als u de gelukkige bezitter bent van een ATS Trainingcoupon dan kunt u deelnemen aan een geplande training, volgens ons standaard trainingsschema, zolang deze binnen de geldigheidswaarden van de coupon valt. Het is belangrijk om op uw inschrijfformulier aan te geven of u wilt betalen met een ATS Trainingcoupon of niet. Trainingcoupons moeten met het inschrijfformulier of met de opdracht worden meegestuurd. Indien de coupon voor meer dagen geldig is dan de totale duur van de door u gekozen cursus dan zal een nieuwe coupon voor de resterende dagen aan u worden toegestuurd. Als de waarde van uw coupon niet dekkend is voor de totale lengte van de cursus dan zal er een factuur voor het prijsverschil naar uw bedrijf worden gestuurd. Veel plezier met uw ATS Training!

Bestelformulier ATS trainingcoupons