PLC – Úvod do řídicích systémů PLC

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC a musí se naučit jeho princip, jak pracuje a jaké má omezení. Díky nově nabytým znalostem programovacího software následně řešit odstranění vzniklých závad.

Cílová skupina školení

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC a musí se naučit jeho princip, jak pracuje a jaké má omezení. Díky nově nabytým znalostem programovacího software následně řešit odstranění vzniklých závad. Pro účast v tomto kurzu je výhodou znalost digitálních technologií. Nutností je znalost práce na PC s operačním systémem MS Windows. Předchozí zkušenost se systémem PLC není nutná, protože kurz začíná na základní rovni.

Metodika školení

Školení vedou vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi. Školení probíhá buď ve školicích střediscích ATS, nebo u zákazníka. Před zahájením školení se může konat krátký pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků. Teoretický výklad je doplněn mnoha praktickými cvičeními s reálným využitím v průmyslových aplikacích. Školení jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu na Vaší situaci.

Obecný obsah školení

Pracovník údržby/operátor se často setkává se zařízením od různých výrobců. Tento kurz zohledňuje skutečnost, kdy se účastník školení nesetkal s žádným systémem řízení PLC a nemá s ním zkušenost. Nemá důkladné technické znalosti veškerého zařízení, o které se má starat, a které jsou nezbytné pro to, aby mohl diagnostikovat závadu a poté ji odstranit. A právě do této oblasti ho uvede tento kurz.

Pokud jde o PLC a programátorské PC, pracovník údržby/operátor musí být schopen přistupovat k různým částem programu a zkontrolovat stav I/O. Programování a dokumentování programu má menší význam. Pracovník údržby/operátor musí umět provádět menší změny v programu.

K problémům dochází obvykle při instalaci samotné a následně se odrazí v PLC. Například vadné čidlo, špatně fungující válec apod. Tyto chyby lze ověřit prostřednictvím programátorského PC a stav signálu sledovat v čase. Tento postup je nezbytný, neboť technici vždy nedokáží navrhnout své programy tak, aby registrovaly každou možnou závadu a její možnou příčinu.

Školení cílí na to, aby pracovník, který jej absolvuje, byl schopen:

Rozumět vstupně/výstupním modulům a jak jsou napojeny na signály
Pochopit úlohu procesu a naučil se monitorovat procesní čas a co vše se během něj děje
Rozpoznat závadu
Spustit správnou aplikaci programátorského PC

Pracovník údržby/operátor bude po ukončení kurzu dále schopen přečíst si dokumentaci, porozumí struktuře řídicího systému PLC a bude se orientovat v běžných příkazech, které se v souvislosti se systémy PLC používají.

Konkrétní obsah školení

PLC Topics:

 • Lekce 1

  1.Co je to řídicí systém PLC
  2.Jak řídicí systém PLC pracuje

 • Lekce 2

  1.Hardware PLC ( Allen-Bradley nebo Siemens)
  2.Porozumění diagnostické LED signalizaci
  3.Elektrická připojení vstupně/výstupních modulů různých typů
  4.Úloha řídicího systému PLC a pochopení jeho významu

 • Lekce 3

  1.Adresování vstupních a výstupních proměnných
  2.Monitoring chování běžícího systému

 • Lekce 4

  1.Stažení, záloha a nahrání programu do PLC
  2.Přidaní symboliky a komentářů k programu
  3.Ustavení komunikace mezi programátorským PC a CPU

 • Lekce 5

  1.Seznámení se s bitovými operacemi, časovači a čítači
  2.Návrh a testování jednoduchého programu
  3.Stažení/nahrání programu
  4.Změna hodnot proměnných pomocí VAT tabulek
  5.Chybová diagnostika pomocí diagnostického bufferu

Důležité upozornění

Odeslaná přihláška na školení je závazná. Při jejím stornování účtujeme manipulační poplatek 30% z ceny školení. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení, účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. ATS si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

PLC – Úvod do řídicích systémů PLC

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena:

US-Flag

Termín: Upon request, 2 days On-site
Místo: United States
Cena: 

Doporučujeme také

Školení
PLC – Úvod do
řídicích systémů PLC

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7 pro personál údržby I.

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 pro
programátory I. (Step 7)

Tento kurz je určen pro nové uživatele systému Siemens S7, kteří chtějí získat důkladné znalosti systému SIMATIC S7…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7-1200-1500 TIA Portal | Údržba

Tento kurz je navržen pro personál údržby se zaměřením na identifikaci a řešení problémů na…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace…

Celý článek

Školení
PLC –
Siemens Simatic S5

Toto školení bylo vytvořeno pro nové uživatele Siemens S5, kteří o něm chtějí získat důkladné znalosti…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby,vývojové prostředí GX Works 2

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Developer

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix

Tento kurz je určen pro techniky, kteří potřebují navrhovat a konfigurovat systém ControlLogix. Cílem tohoto kurzu…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix pro pokročilé

Kurz je určen pro zkušené programátory řídicích systému, kteří se potřebují naučit nový řídicí systémem…

Celý článek

Školení
PLC
– Allen-Bradley PLC-5

This course is designed for new Allen-Bradley PLC-5 users who wish to gain an extensive knowledge of the PLC-5…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley…

Celý článek

Školení
PLC – Allen – Bradley
SLC-500 Maintenance

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti o tomto PLC…

Celý článek