PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I.

I23

Délka školení: 4 dny

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC procesory Siemens S7-300 a 400 PLC pomocí funkcí programovacího softwaru Siemens STEP 7.

Cílová skupina školení

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC procesory Siemens S7-300 a 400 PLC pomocí funkcí programovacího softwaru Siemens STEP 7.

Znalostní předpoklady školení

Pro účast v kurzu PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. se vyžaduje znalost digitálních technologií a operačního systému Windows.

 

Obecný obsah školení

Služba údržby se často setkává se zařízením od různých výrobců. Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby zohledňuje, že si personál údržby nemůže vybudovat důkladné technické znalosti veškerého zařízení, o které se má starat. Abyste však mohli diagnostikovat problém a poté jej vyřešit, musíte mít dostatečné znalosti o zařízení a instalaci.

Pokud jde o PLC a programovací terminály, technik údržby musí být schopen přistupovat k různým částem programu a zkontrolovat stav I/O. Programování a dokumentování programu má menší význam. Technici údržby musí umět provádět menší změny v programu.

K problémům dochází obvykle při instalaci samotné a následně se odrazí v PLC. Například vadné čidlo, špatně fungující válec apod. Tyto chyby lze ověřit prostřednictvím programovacího terminálu a stav signálu lze prezentovat dynamicky. Tento postup je nezbytný, neboť technici vždy nedokáží navrhnout své programy tak, aby registrovaly každou možnou závadu a její možnou příčinu.

Technik údržby by proto měl umět provést následující zásahy:

 • Identifikovat, zda je PLC stále aktivní a že nedochází k chybám komunikace s I/O nebo dalšími připojenými PLC.
 • Určit, zda se signál „podezřelé“ jednotky objeví ve správném referenčním PLC. Zde by se měl uplatnit jednotný přístup.
 • Nainstalovat a spustit programovací terminál.
 • Zviditelnit stav signálu na interním I/O:
  • volat „podezřelou“ část programu;
  • zobrazit soubory časovače a čítače.
 • Technik údržby musí umět číst dokumentaci, rozumět struktuře PLC a znát nejčastěji používané instrukce PLC.
 • Vytvářet vazby nebo spojení, které mění podmínky programu. Žádoucí je programování čítače a měření času.
 • Zálohovat změny provedené v programu. Technik údržby by měl také umět vytvořit zálohu programu (originálu) a nahrát jej do PLC.

Metodika školení

Kurzy ATS prezentují vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi, buď v odborných školicích střediscích ATS, nebo na pracovišti. Před zahájením kurzu se může konat vstupní pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků a společnosti. Kurzy oživují prezentace (teorie a příklady) a praktická cvičení. Kurzy ATS jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu školení na vaši situaci.

Konkrétní obsah školení

Přednášeny budou následující lekce:

 • Lekce 1

  1.Hardware PLC Siemens S7-300 a/nebo 400
  2.Elektrická připojení I/O různých modulů
  3.Seskupování rackových stojanů
  4.Vývoj, monitorování a dokumentace software

 • Lekce 2

  1.Obecné vlastnosti řady STEP 7
  2.Struktura software “kompatibilní“ s IEC 1131
  3.STL, LAD, CSF, SCL

 • Lekce 3

  1.Programovací sada STEP 7
  2.Připojení PLC a spuštění terminálu
  3.Výběr programu
  4.Systém nápovědy
  5.Instrukce S7, včetně správcovských funkcí pro stávající brány, klopné obvody a několik funkcí časovače

 • Lekce 4

  1.Kopírování, úpravy a ukládání programů pro PLC
  2.Simatic Manager, vyhledávání chyb
  3.Režim off-line a on-line
  4.Monitorování a modifikace proměnných

 • Lekce 5

  1.Nahrávání a stahování programů
  2.Zápis, testování a dokumentace programů pro PLC
  3.Identifikace dat a datových typů a interpretace různých formátů

Důležité upozornění

Odeslaná přihláška na školení je závazná. Při jejím stornování účtujeme manipulační poplatek 30% z ceny školení. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení, účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. ATS si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I.

CZ-Flag

Termín: 17. – 20. října 2023
Místo: Nový Jičín
Cena: CZK 14170

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: CZK 14170

Doporučujeme také

Školení
PLC – Úvod do
řídicích systémů PLC

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7 pro personál údržby I.

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 pro
programátory I. (Step 7)

Tento kurz je určen pro nové uživatele systému Siemens S7, kteří chtějí získat důkladné znalosti systému SIMATIC S7…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7-1200-1500 TIA Portal | Údržba

Tento kurz je navržen pro personál údržby se zaměřením na identifikaci a řešení problémů na…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace…

Celý článek

Školení
PLC –
Siemens Simatic S5

Toto školení bylo vytvořeno pro nové uživatele Siemens S5, kteří o něm chtějí získat důkladné znalosti…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby,vývojové prostředí GX Works 2

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Developer

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix

Tento kurz je určen pro techniky, kteří potřebují navrhovat a konfigurovat systém ControlLogix. Cílem tohoto kurzu…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix pro pokročilé

Kurz je určen pro zkušené programátory řídicích systému, kteří se potřebují naučit nový řídicí systémem…

Celý článek

Školení
PLC
– Allen-Bradley PLC-5

This course is designed for new Allen-Bradley PLC-5 users who wish to gain an extensive knowledge of the PLC-5…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley…

Celý článek

Školení
PLC – Allen – Bradley
SLC-500 Maintenance

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti o tomto PLC…

Celý článek