Champion & (Lean) Leadership

Duur: 1 Dag

Kosten: Op aanvraag

Het opzetten van een continu verbeterorganisatie vergt een duidelijke strategie en aanpak. Deze masterclass gaat in op de rol van de manager als Champion van een Lean of Six Sigma doorbraakproject.

Wij bieden in samenwerking met onze partner Symbol B.V. Lean manufacturing en Six Sigma trainingen aan. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

Omschrijving
In de uitvoering van Lean en Six Sigma projecten lopen Green en Black Belts vaak tegen het probleem aan dat hun manager niet voldoende bekend is met de rol die hij of zij heeft in een doorbraakproject. Ook heeft de Champion vaak onvoldoende kennis van Lean Six Sigma als methodiek.

De Champion hoeft geen diepgaande inhoudelijke kennis te hebben van Lean Six Sigma technieken, maar hij/zij moet wel weten wat van een bepaalde techniek verwacht kan worden.

De deelnemers van deze 1-daagse masterclass zijn directielid, manager of Master Black Belt en betrokken bij het transformatieproces. In die rol zijn ze enerzijds verantwoordelijk voor het aansturen van de Green en Black Belts, die werken aan verbeterprojecten en anderzijds voor het ontwerpen en uitrollen van continu verbeteren binnen hun organisatie. Binnen deze masterclass besteden we aandacht aan beide onderwerpen.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor directieleden en managers. In het proces van continu verbeteren hebben zij de rol van ‘Champion’. De Champion is de eigenaar van het probleem en opdrachtgever van een verbeterproject. De Champion is betrokken bij de projectselectie en de aansturing van de projectmanager (Lean Six Sigma Green of Black Belt). Daarnaast is deze training geschikt voor een ieder die reeds kennis en ervaring heeft met Lean of Six Sigma projecten en wil doorgroeien naar de rol van Master Black Belt.

Doelstelling
We vertrekken vanuit de strategische langetermijndoelstelling van de organisaties van de deelnemers. De deelnemers delen met elkaar welke initiatieven zij hebben ontplooid om continu verbeteren binnen hun organisatie uit te rollen. De methode (Lean, TPM, Six Sigma, …) is hierin ondergeschikt aan het proces van de transformatie. Waar loop jij tegenaan en hoe ben je daar mee omgegaan?

In deze training zul je nieuwe kennis opdoen over een aantal elementen die cruciaal zijn bij het opzetten van een continue verbeterorganisatie. Door het delen van ervaringen, problemen en oplossingen zal iedere deelnemer iets mee naar huis nemen waarmee hij of zij intern weer aan de slag kan met het transformatieproces.

Inhoud
Tijdens de training worden enkele modellen en methodes behandeld, maar we leren ook van elkaar. Elke deelnemer wordt gevraagd een korte presentatie voor te bereiden (circa 15 minuten) over de doelstellingen, aanpak en problemen die hij of zij ondervindt in het ontwikkelen van de verbeterorganisatie.

Leertaken

  • CIMM Assessment (‘People vs. Process)

  • Waarden en principes van continu verbeteren

  • Strategy development & deployment

  • True North & Waardestrategieën

  • Hoshin Kanri X-Matrix

  • Transformatieproces en roadmap

  • De rol van de Champion en (Lean) leadership

  • Standhouden van verbeteringen

  • Organisatie cultuur & change management

  • Ontwerpen van een verbeterorganisatie

Agenda  

Datum: Op aanvraag
Locatie: Nederland
Kosten: 

Andere mogelijkheden

Training
Lean Six Sigma
Yellow Belt

Na deze online Lean Six Sigma Yellow Belt training bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Orange Belt

Na deze training bent u bekend met de methodiek en de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Green Belt

Na deze training bent u in staat productieproblemen efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen…

Lees meer

Training
Lean Six Sigma
Black Belt

Na deze training bent u in staat problemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen…

Lees meer

Training
Champion & Lean
Leadership

Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de business doelstellingen…

Lees meer

Training
FMEA
..

Failure mode and Effect analysis (FMEA) is een risico inventarisatie techniek om systematisch potentiële fouten in een…

Lees meer

Training
8D Problem
Solving Process

A modular approach to ‘problem solving’ which is designed to enable the delegates to construct effective short and long term…

Lees meer

Training
The Lean
Experience

De Lean game simuleert een productieproces, in dit geval een fietsenfabriek. We spelen verschillende rondes..

Lees meer