C programmeren


Deze cursus is bestemd voor diegenen die programma’s in C willen schrijven.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor diegenen die programma’s in C willen schrijven.

Voorkennis

Voor deelname aan deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van een andere hogere programmeertaal is echter bevorderlijk voor een snelle begripsvorming.

Globale inhoud

Aan de orde komen de programma structuur van C programma’s, de preprocessor en de data types, storage classes, operatoren en control flow constructies van C. Ook functies en de verschillende wijzen van parameter doorgifte worden besproken. Ruime aandacht wordt ook besteed aan het pointer begrip en het dynamisch alloceren van geheugen. Tenslotte komt de C standard library aan de orde.

Invulling

ATS cursussen worden gegeven door ervaren docenten, die beschikken over veel praktische kennis. De training zal plaatsvinden in één van onze ATS trainingscentra of op locatie bij de klant. Voorafgaande aan de cursus kan een intakegesprek worden gevoerd om de eisen van de deelnemer en het bedrijf te bespreken. Bij de presentaties wordt gebruik gemaakt van verhelderende voorbeelden, theoretische vraagstukken en praktische oefeningen. De ATS cursussen zijn interactief en de docent zal er altijd voor zorgen dat de inhoud van de training direct betrekking heeft op uw eigen situatie.

Specifieke inhoud

  • Variabelen, constanten en data typen arrays, multidimensionale arrays en samengestelde data typen statements en blocks if..else constructie case en switch for , while en do.. while loops break, continue, go-to en labels
  • Operators en expressies bitwise operators en bitflags type conversies functies, call by value en recursion variabele initialisatie automatische, externe, en statische variabelen scope van variabelen typedefinitie
  • Pointers, adressen en arrays adres aritmetica haracter pointers en pointer arrays type casting command line argumenten dynamic memory allocation preprocessor en header files macro’s en conditional inclusion
  • Structures & unions nested structures en structure arrays standard library standaard input en output file descriptor en file i/o time, utility en string functies error handling

C programmeren Training Details

Datum: Planning on request
Locatie: Nederland
Kosten: 1580 (EUR excl. BTW)

Datum: Op aanvraag
Locatie: Nederland
Kosten: 1580 (EUR excl. BTW)

Datum: Planning op aanvraag, 4 dagen
Locatie: Belgium
Kosten:
1580 (EUR excl. BTW)

Programmeren en databases trainingen

Training
Visual Basic
.NET

Deze cursus is bestemd voor ontwikkelaars die al enige ervaring hebben met het programmeren van Visual Basic.

Lees meer

Training
C
programmeren

Deze cursus is bestemd voor diegenen die programma’s in C willen schrijven.

Lees meer

Training
C++
programmeren

Deze cursus is bestemd voor diegenen die programma’s in C++ willen schrijven.

Lees meer

Training
C#
programmeren

Deze cursus is bestemd voor ontwikkelaars die al programmeerervaring hebben met C, C++, Visual Basic of Java.

Lees meer