PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby II.

I24

Délka školení: 4 dny

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC procesory Siemens S7-300 a 400 PLC pomocí funkcí programovacího softwaru Siemens STEP 7.

Cílová skupina školení
Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC procesory Siemens S7-300 a 400 PLC pomocí funkcí programovacího softwaru Siemens STEP 7.

Znalostní předpoklady školení

Jedná se o navazující kurz na školení PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. Je určen pro účastníky, kteří si chtějí upevnit a prohloubit znalosti z kurzu I.

Obecný obsah školení

Služba údržby se často setkává se zařízením od různých výrobců. Tento kurz zohledňuje, že si personál údržby nemůže vybudovat důkladné technické znalosti veškerého zařízení, o které se má starat. Abyste však mohli diagnostikovat problém a poté jej vyřešit, musíte mít dostatečné znalosti o zařízení a instalaci.

Pokud jde o PLC a programovací terminály, technik údržby musí být schopen přistupovat k různým částem programu a zkontrolovat stav I/O. Programování a dokumentování programu má menší význam. Dále musí umět provádět menší změny v programu.

K problémům dochází obvykle při instalaci samotné a následně se odrazí v PLC. Například vadné čidlo, špatně fungující válec apod. Tyto chyby lze ověřit prostřednictvím programovacího terminálu a stav signálu lze prezentovat dynamicky. Tento postup je nezbytný, neboť technici vždy nedokáží navrhnout své programy tak, aby registrovaly každou možnou závadu a její možnou příčinu.

Technik údržby by proto měl umět provést následující zásahy:

 • Identifikovat, zda je PLC stále aktivní a že nedochází k chybám komunikace s I/O nebo dalšími připojenými PLC.
 • Určit, zda se signál „podezřelé“ jednotky objeví ve správném referenčním PLC. Zde by se měl uplatnit jednotný přístup.
 • Nainstalovat a spustit programovací terminál.
 • Zviditelnit stav signálu na interním I/O:- volat „podezřelou“ část programu;
  – zobrazit soubory časovače a čítače.
Mezi další znalosti technika údržby patří:
 •  Ví, jak číst dokumentaci a jak rozumět struktuře PLC
 •  Zná nejčastěji používané instrukce PLC
 • Umí vytvářet vazby nebo spojení, které mění podmínky programu. Žádoucí je programování čítače a měření času.
 • Nezbytnou dovedností je také zálohovat změny provedené v programu, vytvořit zálohu programu (originálu) a nahrát jej do PLC.

Metodika školení

Kurzy ATS prezentují vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi, buď v odborných školicích střediscích ATS, nebo na pracovišti. Před zahájením kurzu se může konat vstupní pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků a společnosti. Kurzy oživují prezentace (teorie a příklady) a praktická cvičení. Kurzy ATS jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu školení na vaši situaci.

Konkrétní obsah školení

 • Funkčnost PLC systému SIMATIC S7
 • Sada instrukcí STEP 7
 • Zásady strukturovaného programování v jazyce STEP 7

 • Aplikace, čtení a interpretace jednoduchého programu
 • Funkce zásady, návrh, zadávání a testování
 • Parametry, funkce a nástroje
 • Použití symbolického adresování
 • Konfigurace CPU, nastavení parametrů a aplikace několika I/O karet pomocí software STEP 7
 • Používání analogových karet a zpracování analogových signálů
 • Komunikace prostřednictvím rozhraní Multi Point Interface (MPI)

Důležité upozornění

Odeslaná přihláška na školení je závazná. Při jejím stornování účtujeme manipulační poplatek 30% z ceny školení. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení, účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. ATS si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby II.

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: CZK 14170

Doporučujeme také

Školení
PLC – Úvod do
řídicích systémů PLC

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7 pro personál údržby I.

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 pro
programátory I. (Step 7)

Tento kurz je určen pro nové uživatele systému Siemens S7, kteří chtějí získat důkladné znalosti systému SIMATIC S7…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace…

Více informací

Školení
PLC –
Siemens Simatic S5

Toto školení bylo vytvořeno pro nové uživatele Siemens S5, kteří o něm chtějí získat důkladné znalosti…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby,vývojové prostředí GX Works 2

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Developer

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi…

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix pro pokročilé

Kurz je určen pro zkušené programátory řídicích systému, kteří se potřebují naučit nový řídicí systémem…

Celý článek

Školení
PLC
– Allen-Bradley PLC-5

This course is designed for new Allen-Bradley PLC-5 users who wish to gain an extensive knowledge of the PLC-5…

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley…

Více informací

Školení
PLC – Allen – Bradley
SLC-500 Maintenance

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti o tomto PLC…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Údržba

Tento kurz je navržen pro personál údržby se zaměřením na identifikaci a řešení problémů na zařízeních Siemens S7-1200 a Siemens S7-1500 PLC, která využívají..

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování II.

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace prostřednictvím…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-300-400
TIA Portal | Možnosti, limity, migrace

Tento jednodenní kurz je cílen na personál, který již má zkušenosti se softwarovým balíkem Step 7…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-300-400
TIA Portal | Programování
..

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace prostřednictvím TIA portálu..

Více informací

Školení
Siemens Simatic S7 Safety – TIA
Portal

Tento kurz je určen PLC programátorům pracovníkům údržby, kteří potřebují rozšířit své znalosti standartních…


Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 GRAPH

Tento kurz je určen Siemens S7 PLC-programátorům, kteří se chtějí naučit jak programovat pomocí STEP 7…


Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S5 pro personál údržby
..

Tento kurz je navržen pro personál údržby, který má řešit a eliminovat problémy s procesory 90U, 95U…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby, vývojové prostředí GX
Developer

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro programátory, vývojové prostředí GX
Works 2

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubish…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX5 a R CPU pro personál údržby, vývojové prostředí GX Works 3

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi..

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX a R CPU pro programátory, vývojové prostředí GX Works 3

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi..

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley
PLC-5 Maintenance
..

This course is designed for new Allen-Bradley PLC-5 users who wish to gain an extensive knowledge of the PLC-5..

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby
..

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley MicroLogix..

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley
SLC-500
..

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti..

Více informací