Lean Six Sigma – Black Belt

Lean Six Sigma Black Belts are both project managers and specialists. These professionals are responsible for the development of new production and improvement processes. Lean Six Sigma Black Belts are capable of successfully introducing change.

Lean Six Sigma Black Belts are both project managers and specialists. These professionals are responsible for the development of new production and improvement processes. Lean Six Sigma Black Belts are capable of successfully introducing change.

Target Group

Design, process and quality engineers, project managers, production and quality managers.

Objective

On completion of Lean Six Sigma Black Belt training, you will be able to structurally and effectively identify and solve problems. You will be able to manage improvement and decisive change projects. The result is improved process performance and better product quality which translates into lower costs and higher customer satisfaction.

Content

 • Lean principles (Value, Value Stream, Flow, Pull, Continuous Improvement)
 • Project Management (Project Charter, Hoshin, Policy Deployment, DMAIC, ..)
 • Production Management (TOC, TPM, OEE, SMED, ..)
 • Voice of the Customer & CTQ Flowdown

 • Process Performance Metrics & Process management (PFM, SIPOC, VSM)

 • Verdieping in gebruik van Minitab
 • Problem Solving (8D, Cause & Effect, 5Why, ..)
 • Advanced SPC – Statistical Process Control
 • Advanced MSA – Measurement System Analysis
 • Cpk – Process Capability & Performance
 • Design for Excellence (DFM/A, DfSS, Reliability Eng., Tolerance analysis, ..)
 • DFMEA / PFMEA – Failure Mode & Effect Analysis & Control plan
 • Opzetten en uitvoeren van experimenten m.b.v. Design of Experiments (DOE, RSM, ..)

 • Statistische analyses (Non-normal data, Multiple Regression, Transformaties, ..)

 • Analyseren van attributieve data (Chi-square, Attributive Agreement, ..)
 • Project selection & Project tracking
 • Lean simulatie game, Six Sigma cases & proefexamen

Lean Six Sigma – Black Belt  Course Details

Date: Upon request
Location: United Kingdom
Registration Fee:

Date: 1 gün
Location: Istanbul
Registration Fee:

Date: Upon request, 6 days
Location: Netherlands
Registration Fee:

Date: Upon request, 6 days
Location: Belgium
Registration Fee:

We also recommend

COURSE
Lean Six Sigma
Yellow Belt

Na deze online Lean Six Sigma Yellow Belt training bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken…

Read More

COURSE
Lean Six Sigma
Orange Belt

Na deze training bent u bekend met de methodiek en de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean…

Read More

COURSE
Lean Six Sigma
Green Belt

Na deze training bent u in staat productieproblemen efficiënt en gestructureerd te analyseren en op te lossen…

Read More

COURSE
Lean Six Sigma
Black Belt

Na deze training bent u in staat problemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen…

Read More

COURSE
Lean Six Sigma
Champions

Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de business doelstellingen…

Read More

COURSE
Lean / Sigma
introductie

De module behandeld dagelijkse situaties waarin men zich zal bevinden en toont hoe deze op te lossen. Het…

Read More

COURSE
Lean Manufacturing
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean…

Read More

COURSE
Six Sigma
Introductie

Deze cursus is bedoeld voor alle personen die geïnteresseerd zijn in de implementatie en best practices van Lean Manufacturing…

Read More

COURSE
Lean Manufacturing
5S

Deze cursus is ontwikkeld voor: organisaties op elk niveau van de ´Lean Jouney´, in het beginstadium of al verder gevorderd…

Read More

COURSE
Lean Manufacturing
Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is een methode om aan te duiden hoe machines presteren ten opzichte van een…

Read More

COURSE
Lean Manufacturing
Problem solving

A modular approach to ‘problem solving’ which is designed to enable the delegates to construct effective short and long term…

Read More

COURSE
Lean Manufacturing – Poka Yoke
Mistake proofing

Poka-joke betekent ‘mislukkingvoorkomend’ of ‘foutvermijdend ” het vermijden van onbedoelde fouten door het opleggen…

Read More

COURSE
Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA)

Failure mode and Effect analysis (FMEA) is een risico inventarisatie techniek om systematisch potentiële fouten in een…

Read More

COURSE
Total Productive Maintenance
(TPM)

Total Productive Maintenance is a new way of looking at maintenance, or conversely, a reversion to old ways but on a mass scale.…

Read More

Training Schedule / Training Seats