PLC – Mitsubishi FX a R CPU pro programátory, vývojové prostředí GX Works 3

Délka školení: 4 dny

Školení jsme připravili pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit své znalosti řídicích systémů Mitsubishi a vytvářet programy pomocí pokročilých funkcí vývojového prostředí GX Works 3.

Cílová skupina školení

Školení jsme připravili pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit své znalosti řídicích systémů Mitsubishi a vytvářet programy pomocí pokročilých funkcí vývojového prostředí GX Works 3.

Znalostní předpoklady školení

Předpokladem je základní znalost řídících systémů Mitsubishi a znalost základních funkcí vývojového prostředí GX Works 3. Výhodou je znalost programování PLC jiných značek a znalost digitálních technologií. Nutností je znalost práce na PC s operačním systémem MS Windows.

Obecný obsah školení

Na začátku školení bude představen obecný přehled hardwaru PLC řad FX a R CPU a jejich funkčních možností. Na začátku práce ve vývojovém prostředí GX Works 3 budou vysvětleny jeho základní funkce. Následovat budou podrobné informace o pokročilých funkcích vývojového prostředí GX Works 3, přístupu k tvorbě programu, dokumentaci a ladění programu. Výklad bude doplněn praktickými cvičeními.

Úspěšný absolvent školení bude:

• Umět navázat spojení s PLC, provést zálohu programu, popř. nahrát existující zálohu do PLC
• Rozumět hardwaru PLC
• Umět provést pokročilou diagnostiku PLC
• Znát a rozumět pokročilým instrukcím v programu PLC
• Znát přístup tvorby struktury programu, sestavit a odladit funkční program
• Provádět rozsáhlejší změny v programu PLC

Metodika školení

Školení vedou vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi. Školení probíhá buď ve školicích střediscích ATS nebo u zákazníka. Před zahájením školení se může konat krátký pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků. Teoretický výklad je doplněn mnoha praktickými cvičeními s reálným využitím v průmyslových aplikacích. Školení jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu na Vaší situaci.

Konkrétní obsah školení

Mitsubishi FX a R CPU pro programátory, vývojové prostředí GX Works 3:

 • Lekce 1

  • Přehled PLC systémů Mitsubishi FX a R CPU
  • Hlubší orientace ve vývojovém prostředí GX Works 3
  • Konfigurace hardwaru
  • Stažení, záloha a nahrání programu do PLC, formátování paměti, vzdálené ovládání
  • Pokročilá sada instrukcí vývojového prostředí GX Works 3
 • Lekce 2

  • Pokročilé programování
  • Návrh struktury programu, tvorba a testování programu
  • Bitové operace, časovače, čítače
  • Systémové proměnné
  • Příklady z praxe
 • Lekce 3

  • Word, Doubleword, Real, String
  • Aritmetické instrukce v oblasti celých čísel a reálných čísel
  • Oblasti paměti, latch, retence
  • Funkce
  • Funkční bloky
  • Pole
  • Příklady z praxe
 • Lekce 4

  • Používání analogových modulů a zpracování analogových signálů
  • Síť CC-link IE Field / IE Field Basic
  • Diagnostika
  • Příklady z praxe

Poznámka

Pokud účastníci nemají dostatečné znalosti práce na PC a s operačním systémem Windows, bude délka kurzu prodloužena o jeden den, aby se před prezentací uvedených témat dostala úroveň znalostí na potřebnou výši.

Důležité upozornění

Odeslaná přihláška na školení je závazná. Při jejím stornování účtujeme manipulační poplatek 30% z ceny školení. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení, účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. ATS si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

 

PLC – Mitsubishi FX a R CPU pro programátory, vývojové prostředí GX Works 3

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: Od 10 200 CZK. Počítáme dle počtu účastníků.

Doporučujeme také

Školení
PLC – Úvod do
řídicích systémů PLC

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7 pro personál údržby I.

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 pro
programátory I. (Step 7)

Tento kurz je určen pro nové uživatele systému Siemens S7, kteří chtějí získat důkladné znalosti systému SIMATIC S7…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace…

Celý článek

Školení
PLC –
Siemens Simatic S5

Toto školení bylo vytvořeno pro nové uživatele Siemens S5, kteří o něm chtějí získat důkladné znalosti…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby,vývojové prostředí GX Works 2

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Developer

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix pro pokročilé

Kurz je určen pro zkušené programátory řídicích systému, kteří se potřebují naučit nový řídicí systémem…

Celý článek

Školení
PLC
– Allen-Bradley PLC-5

This course is designed for new Allen-Bradley PLC-5 users who wish to gain an extensive knowledge of the PLC-5…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley…

Celý článek

Školení
PLC – Allen – Bradley
SLC-500 Maintenance

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti o tomto PLC…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Údržba

Tento kurz je navržen pro personál údržby se zaměřením na identifikaci a řešení problémů na zařízeních Siemens S7-1200..

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7
pro personál údržby II.

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC procesory Siemens S7-300…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování II.

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace prostřednictvím…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-300-400
TIA Portal | Možnosti, limity, migrace

Tento jednodenní kurz je cílen na personál, který již má zkušenosti se softwarovým balíkem Step 7…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-300-400
TIA Portal | Programování
..

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace prostřednictvím TIA portálu..

Více informací

Školení
Siemens Simatic S7 Safety – TIA Portal

Tento kurz je určen PLC programátorům pracovníkům údržby, kteří potřebují rozšířit své znalosti standartních…


Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7
GRAPH
..

Tento kurz je určen Siemens S7 PLC-programátorům, kteří se chtějí naučit jak programovat pomocí STEP 7…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S5 pro personál údržby
..

Tento kurz je navržen pro personál údržby, který má řešit a eliminovat problémy s procesory 90U, 95U…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby, vývojové prostředí GX
Developer

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro programátory, vývojové prostředí GX
Works 2

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubish…

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby
..

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley MicroLogix..

Více informací