PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby, vývojové prostředí GX Developer

I57

Délka školení: 4 dny

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi řad FX, A nebo Q ve vývojovém prostředí GX Developer.

Cílová skupina školení

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi řad FX, A nebo Q ve vývojovém prostředí GX Developer.

Znalostní předpoklady školení

Pro účast v tomto kurzu je výhodou znalost digitálních technologií. Nutností je znalost práce na PC s operačním systémem MS Windows.

Obecný obsah školení

Personál údržby se často setkává se zařízeními od různých výrobců. Školení zohledňuje, že si personál údržby nemůže vybudovat důkladné technické znalosti veškerého zařízení, bez nichž však nemůže provádět diagnostiku a odstraňování poruch efektivně.

Úspěšný absolvent školení bude:
• Umět navázat spojení s PLC, provést zálohu programu, popř. nahrát existující zálohu do PLC
• Rozumět hardwaru PLC
• Umět provést pokročilou diagnostiku PLC
• Znát a rozumět nejčastěji používaným instrukcím v programu PLC
• Umět se rychle zorientovat v programu PLC
• Umět odhalit chybu, je-li to nutné provést v programu PLC korekci
• Umět provádět menší změny v programu PLC

Metodika školení

Školení vedou vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi. Školení probíhá buď ve školicích střediscích ATS nebo u zákazníka. Před zahájením školení se může konat krátký pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků. Teoretický výklad je doplněn mnoha praktickými cvičeními s reálným využitím v průmyslových aplikacích. Školení jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu na Vaší situaci.

Konkrétní obsah školení

Mitsubishi FX, A, Q pro personál údržby, vývojové prostředí GX Developer:

 • Lekce 1

  • Přehled PLC systémů Mitsubishi FX, A, Q
  • Orientace ve vývojovém prostředí GX Developer
  • Konfigurace hardwaru
  • Stažení, záloha a nahrání programu do PLC
  • Základní sada instrukcí vývojového prostředí GX Developer
 • Lekce 2

  • Základy programování
  • Návrh a testování jednoduchého programu
  • Bitové operace, časovače, čítače
  • Příklady z praxe
 • Lekce 3

  • Wordové operace, aritmetické instrukce v oblasti celých čísel
  • Condition jump, master control
  • Příklady z praxe
 • Lekce 4

  • Používání analogových modulů a zpracování analogových signálů
  • Diagnostika
  • Příklady z praxe

Poznámka

Pokud účastníci nemají dostatečné znalosti práce na PC a s operačním systémem Windows, bude délka kurzu prodloužena o jeden den, aby se před prezentací uvedených témat dostala úroveň znalostí na potřebnou výši.

Důležité upozornění

Odeslaná přihláška na školení je závazná. Při jejím stornování účtujeme manipulační poplatek 30% z ceny školení. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení, účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. ATS si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby, vývojové prostředí GX Developer

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: Od 10 200 CZK. Počítáme dle počtu účastníků.

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: Od 10 200 CZK. Počítáme dle počtu účastníků.

Doporučujeme také

Školení
PLC – Úvod do
řídicích systémů PLC

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7 pro personál údržby I.

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 pro
programátory I. (Step 7)

Tento kurz je určen pro nové uživatele systému Siemens S7, kteří chtějí získat důkladné znalosti systému SIMATIC S7…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace…

Celý článek

Školení
PLC –
Siemens Simatic S5

Toto školení bylo vytvořeno pro nové uživatele Siemens S5, kteří o něm chtějí získat důkladné znalosti…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby,vývojové prostředí GX Works 2

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Developer

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC
– Allen-Bradley PLC-5

This course is designed for new Allen-Bradley PLC-5 users who wish to gain an extensive knowledge of the PLC-5…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley…

Celý článek

Školení
PLC – Allen – Bradley
SLC-500 Maintenance

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti o tomto PLC…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Údržba

Tento kurz je navržen pro personál údržby se zaměřením na identifikaci a řešení problémů na zařízeních Siemens S7-1200..

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7
pro personál údržby II.

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC procesory Siemens S7-300…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování II.

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace prostřednictvím…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-300-400
TIA Portal | Možnosti, limity, migrace

Tento jednodenní kurz je cílen na personál, který již má zkušenosti se softwarovým balíkem Step 7…

Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-300-400
TIA Portal | Programování
..

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace prostřednictvím TIA portálu..

Více informací

Školení
Siemens Simatic S7 Safety – TIA Portal

Tento kurz je určen PLC programátorům pracovníkům údržby, kteří potřebují rozšířit své znalosti standartních…


Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 GRAPH

Tento kurz je určen Siemens S7 PLC-programátorům, kteří se chtějí naučit jak programovat pomocí STEP 7…


Více informací

Školení
PLC – Siemens Simatic S5 pro personál údržby

Tento kurz je navržen pro personál údržby, který má řešit a eliminovat problémy s procesory 90U, 95U…

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX5 a R CPU pro personál údržby, vývojové prostředí GX Works 3

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi..

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX5 a R CPU pro personál údržby, vývojové prostředí GX Works 3

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi..

Více informací

Školení
PLC – Mitsubishi FX a R CPU pro programátory, vývojové prostředí GX Works 3

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi..

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby
..

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley MicroLogix..

Více informací

Školení
PLC – Allen-Bradley
SLC-500
..

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti..

Více informací