PLC – Siemens Simatic S5 pro personál údržby

I50

Délka školení: 4 dny

Tento kurz je navržen pro personál údržby, který má řešit a eliminovat problémy s procesory 90U, 95U, 100U, 115U, 135U a 155U u PLC Siemens Simatic S5 za použití funkcí Siemens STEP5.

Cílová skupina školení

Tento kurz je navržen pro personál údržby, který má řešit a eliminovat problémy s procesory 90U, 95U, 100U, 115U, 135U a 155U u PLC Siemens Simatic S5 za použití funkcí Siemens STEP5.

Znalostní předpoklady školení

Pro tento kurz je vhodná alespoň základní zkušenost s osobním počítačem, MS-Windows.

Obecný obsah školení

Údržba bývá často konfrontována s zařízeními od různých výrobců. Tento kurz zohledňuje fakt, že personál údržby nemůže mít hluboké technické znalosti všech zařízení, o která se stará, a že k tomu, aby byl člověk schopen určit problém a následně ho vyřešit, potřebuje kombinaci přiměřené znalosti zařízení a jeho instalace.
S přihlédnutím k PLC a programovacímu terminálu, musí údržba vědět, jak vstoupit do příslušné části programu a odzkoušet stav vstupů a výstupů (I/O). Programování a dokumentace má menší význam. Personál údržby by měl být schopen provádět malé změny v programu.
Problémy se nejčastěji objevují během samotné instalace, což se projevuje například vadným senzorem, nesprávně fungujícím ventilem apod. Tyto závady lze vyšetřit pomocí programovacího terminálu a dynamicky zobrazit stav signálu. Toto je nezbytné, jelikož při sestavování programu, je prakticky nemožné zapsat všechny potencionální chyby a jejich příčiny.
Údržba by proto měla být schopna provádět následující akce:

 • Zjistit, je-li PLC stále v chodu a zda nedochází k chybám v komunikaci I/O a dalšími propojenými PLC.
 • Určit, zda se signál “podezřelého” snímače správně zobrazuje v PLC.
 • Nainstalovat a spustit program.
 • Zobrazit interní stavy I/O:
 • Volat “podezřelou” sekci programu.
 • Zobrazit stavy časovačů a čítačů.

Údržba se musí vyznat v dokumentaci, rozumět struktuře PLC a znát nejčastěji používané instrukce PLC.

 • Vytvářet odkazy nebo propojení, které mění podmínky programu. Je vyžadováno programování čítačů a časovačů.
 • Vytvořit zálohu změn provedených v programu. Inženýr údržby by měl rovněž být schopen vytvořit zálohu originálního stavu a umět ho nahrát zpět do PLC.

Metodika školení

Kurzy ATS prezentují vysoce kvalifikovaní školitelé s praktickými znalostmi, buď v odborných školicích střediscích ATS, nebo na pracovišti. Před zahájením kurzu se může konat vstupní pohovor, který pomůže definovat požadavky účastníků a společnosti. Kurzy oživují prezentace (teorie a příklady) a praktická cvičení. Kurzy ATS jsou interaktivní a školitelé vždy usilují o návaznost obsahu školení na vaši situaci.

Konkrétní obsah školení

 • Lekce 1 – Hardwarová konfigurace
 • Lekce 2 – Procesor

  • Organizace paměti
  • Akumulátory
  • Celkový reset
 • Lekce 3 – Programovací jazyky

  • OB: Organizační blok
  • PB: Programové bloky
  • SB: Sekvenční bloky
  • FB: Funkční bloky
  • DB: Datové bloky
 • Lekce 4 – Adresování

  • Adresování vstupně/výstupních modulů
  • Adresování digitálních modulů
  • Adresování analogových modulů
  • Přiřazení adres slotům
  • Pevné přiřazení adres slotům
  • Variabilní přiřazení adres slotům
 • Lekce 5 – Úvod do STEP5

  • Identifikátory operandů
  • RLO
  • Volání bloků
  • Struktura bloků
  • OB, PB a SB
  • FB
  • DB
 • Lekce 6 – Programovací terminály

Důležité upozornění

Odeslaná přihláška na školení je závazná. Při jejím stornování účtujeme manipulační poplatek 30% z ceny školení. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení, účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. ATS si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

PLC – Siemens Simatic S5 pro personál údržby

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: CZK 19790

Doporučujeme také

Školení
PLC – Úvod do
řídicích systémů PLC

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby a operátory, kteří přicházejí poprvé do styku s řídicím systémem PLC…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7 pro personál údržby I.

Kurz PLC – Siemens Simatic S7 pro personál údržby I. je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7 pro
programátory I. (Step 7)

Tento kurz je určen pro nové uživatele systému Siemens S7, kteří chtějí získat důkladné znalosti systému SIMATIC S7…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic
S7-1200-1500 TIA Portal | Údržba

Tento kurz je navržen pro personál údržby se zaměřením na identifikaci a řešení problémů na…

Celý článek

Školení
PLC – Siemens Simatic S7-1200-1500
TIA Portal | Programování

Tento kurz je navržen pro programátory a specialisty údržby, kteří budou vyvíjet nové aplikace…

Celý článek

Školení
PLC –
Siemens Simatic S5

Toto školení bylo vytvořeno pro nové uživatele Siemens S5, kteří o něm chtějí získat důkladné znalosti…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, Q pro personál údržby,vývojové prostředí GX Works 2

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, jejichž úkolem je identifikovat a řešit problémy s PLC Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Mitsubishi FX, A, Q pro programátory, vývojové prostředí GX Developer

Toto školení je určeno pro pracovníky, kteří chtějí rozšířit svojí znalost řídících systémů Mitsubishi…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix

Tento kurz je určen pro techniky, kteří potřebují navrhovat a konfigurovat systém ControlLogix. Cílem tohoto kurzu…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley
ControlLogix pro pokročilé

Kurz je určen pro zkušené programátory řídicích systému, kteří se potřebují naučit nový řídicí systémem…

Celý článek

Školení
PLC
– Allen-Bradley PLC-5

This course is designed for new Allen-Bradley PLC-5 users who wish to gain an extensive knowledge of the PLC-5…

Celý článek

Školení
PLC – Allen-Bradley PLC-5, SLC500 a
MicroLogix – Pro personál údržby

This course is designed for maintenance personnel who have to maintaine and solve problems on the Allen-Bradley…

Celý článek

Školení
PLC – Allen – Bradley
SLC-500 Maintenance

Tento kurz je určen novým uživatelům Allen-Bradley SLC-500, kteří chtějí získat dobré vědomosti o tomto PLC…

Celý článek