Total Productive Maintenance (TPM)

Ke zvyšování efektivnosti výrobního systému a udržení konkurenceschopnosti podniku existuje v dnešní době řada moderních přístupů. Nepřetržitý proces zlepšování činností se týká i úseku údržby, kdy je pro podniky důležité si uvědomit její význam pro zvyšování produktivity práce a snižování nákladů.

Ke zvyšování efektivnosti výrobního systému a udržení konkurenceschopnosti podniku existuje v dnešní době řada moderních přístupů. Nepřetržitý proces zlepšování činností se týká i úseku údržby, kdy je pro podniky důležité si uvědomit její význam pro zvyšování produktivity práce a snižování nákladů. A právě údržbou na celopodnikové úrovni se zabývá metoda Total Productive Maintenance (dále jen TPM). TPM představuje součást výrobní filozofie podniku, jenž zahrnuje všechny útvary podniku a představuje vzájemné propojení údržby a výroby s technickým zabezpečením konstrukce a technologie.

Čili Total Productive Maintenance – TPM je soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku v optimálních podmínkách a udržení těchto podmínek.

Bojujete …

s výpadky výroby kvůli poruchám zařízení?
s nízkou schopností operátorů pečovat o výrobní zařízení?
s přetížeností vašich údržbářů?
s nedostatečným přehledem o výpadcích výroby?

Pokud jste odpověděli na některou otázku „ANO“, pak vám pomůže náš trénink.

Hlavní myšlenka:

Předcházet neplánovaným výpadkům výrobní technologie je možné díky systému totální preventivní údržby, ve kterém nejen údržbáři, ale i operátoři a jejich vedoucí mají jasně definované role.

Trénink je pro:

Manažery, vedoucí údržby, údržbáře, mistry, supervizory, tým lídry
Předpoklady: Základní znalosti leanu.

Metody:

Interaktivní workshop.

Základní osnova

  • Přínosy TPM

  • Zavedení autonomní údržby

  • 6 velkých ztrát
  • Výpočet OEE a další důležité pojmy
  • Udržení autonomní údržby
  • Early Equipment Management – Zajištění kvality a udržovatelnosti již při designu zařízení

Total Productive Maintenance (TPM)
 Course Details

CZ-Flag

Termín: Na vyžádání
Místo: Czech Republic
Cena: 

Termín: 23-Temmuz-2021
Místo: Kocaeli,Turkey 
Cena:  

Termín: Planning op aanvraag, 4 dagen
Místo: Netherlands
Cena: 

Termín: Planning op aanvraag, 4 dagen
Místo: Belgium
Cena:  

Štíhlá výroba & Six Sigma – Školení ATS

Školení
Lean Six Sigma
Yellow Belt

On completion of the Lean Six Sigma Yellow Belt training programme, you will be familiar with Lean and Six Sigma methodologies…

Celý článek

Školení
Lean Six Sigma
Orange Belt

On completion of the Lean Six Sigma Orange Belt training, you will be familiar with Lean and Six Sigma methodologies as well as …

Celý článek

Školení
Lean Six Sigma
Green Belt

On completion of this training, participants are able to structurally and effectively analyse and solve production problems…

Celý článe

Školení
Lean Six Sigma
Black Belt

On completion of Lean Six Sigma Black Belt training, you will be able to structurally and effectively identify and solve problems.…

Celý článek

Školení
Lean Six Sigma
Champions

On completion of this training, you will be able to demonstrate how Lean Six Sigma contributes to business objectives.…

Celý článek

Školení
Lean / Sigma
– Úvod

Principy štíhlé výroby, založené na Toyota Production System, jsou osvědčenou filosofií, jak vybudovat a udržet vysokou…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
Úvod

Toto školení je navrženo pro všechny, kteří se zajímají o implementaci metod štíhlé výroby a kontinuální zlepšování…

Celý článek

Školení
Six Sigma
Úvod

Metodika Six Sigma v sobě zahrnuje mnoho ověřených nástrojů, s jejichž pomocí dokážeme pochopit a účinně řešit i velmi…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
5S

s udržením pořádku na pracovištis mnoha nepotřebnými věcmi na pracovišti Pokud jste odpověděli na některou otázku „ANO…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
Overall Equipment Effectiveness (OEE)

OEE (Overall Equipment Effectiveness) je velmi rozšířená metrika, která umožňuje firmám efektivně analyzovat a zlepšovat…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing
Problem solving

Dovednost umět najít problém a následně jej úspěšně vyřešit je klíčem k vybudování prosperující firmy. Teorie je doplněna…

Celý článek

Školení
Lean Manufacturing – Poka Yoke
Mistake proofing

Poka-yoke je nástroj, který napomáhá při návrhu a zavádění takových řešení ve vašich procesech, které minimalizují vznik selhání…

Celý článek

Školení
Failure Mode and Effects Analysis
(FMEA)

FMEA je nástroj, který napomáhá při vývoji a výrobě nových výrobků minimalizovat náklady na nekvalitu a selhání výrobků…

Celý článek

Školení
Total Productive Maintenance
(TPM)

Předcházet neplánovaným výpadkům výrobní technologie je možné díky systému totální preventivní údržby, ve…

Celý článek

Plán školení / Otevřená školení